Sākums / Krātuve / Livones.net arhīvs

STARPTAUTISKĀ LĪBIEŠU DRAUGU BIEDRĪBA

Tapio Mekeleinens

05/06/2006

Starptautiskā Lībiešu draugu biedrība (Liiviläisten ystävät ry) tika nodibināta tā dēvētā Lībiešu krasta centrā Mazirbē 1998. gada 1. augustā. Biedrības dibināšanā piedalījās 48 cilvēki, starp kuriem lielākoties bija latvieši, somi un igauņi, bet bija arī vācu zinātnieks un diplomāti no Norvēģijas, Dānijas un Igaunijas vēstniecības Latvijā.

Starptautiskās biedrības darbībai vēlāk pievienojās lībiešu draugi un lībiešu valodas un kultūras pētnieki arī no citām valstīm. Jau dibināšanā piedalījās tādi pazīstami zinātnieki kā, piemēram, akadēmiķis Saulvedis Cimermanis no Rīgas, profesori Eduards Vēri (Eduard Vääri), Tīts Reins Vītso (Tiit-Rein Viitso) un Karls Pajusalu (Karl Pajusalu) no Tartu universitātes, profesors Mauno Koski (Mauno Koski) no Turku, Kersti Boiko un Tenu Karma (Tõnu Karma) no Rīgas, kā arī tādi livofīli un radu tautu aktīvisti kā Maima Grīnberga, Timo Hanhivāra (Timo Hanhivaara), Andress Heinapū (Andres Heinapuu), Juha Kērieinens (Juha Kääriäinen), Tapio Mekeleinens (Tapio Mäkeläinen), Jāks Prozess (Jaak Prozes) un Perti Pihtile (Pertti Pyhtilä).

 

Biedrības darbība, neraugoties uz nelielajiem finansiālajiem resursiem un sākuma gadu relatīvi nelielo biedru skaitu, pagājušajos astoņos gados ir bijusi visai aktīva. Saskaņā ar statūtu otro paragrāfu „biedrības mērķis ir lībiešu atbalstīšana, lībiešu kultūras sargāšana, veicināšana, attīstīšana un atbalstīšana, kā arī lībiešu un kaimiņvalstu un kaimiņu tautu kultūras sadarbības un sakaru palielināšana”.

Lībiešu draugu biedrības valdes 2006. gada 1. aprīļa sēdē tika nolemts, ka valdes locekle Nora Ikstena kļūst par biedrības Latvijas sekretāri, bet valdes locekle Tūli Tuiska – par biedrības Igaunijas sekretāri. Viņas abas ir pilnvarotas sniegt informāciju un uzstāties biedrības vārdā, kā arī rūpēties par savas valsts biedrības biedriem, izsūtot informāciju un iekasējot biedru naudu.

Biedrības valdes priekšsēdētājs ir Tartu Universitātes profesors Tīts Reins Vītso.