Sākums / Krātuve / Livones.net arhīvs

Lelde Ozoliņa

Livones.net

05/06/2006

Lelde Ozoliņa (1983) dzimusi Rīgā grafiķu Baibas Dambergas un Viestura Ozoliņa ģimenē. No mātes guvusi piederības apziņu lībiešiem un interesi par lībiešu valodu un kultūru.

2001. gadā beigusi Juglas ģimnāziju Rīgā, studējusi teoloģiju Latvijas Universitātē. Grafiskās kompozīcijas apliecina talantu, kas ticis atzinīgi novērtēts jau skolas gados. 1999. gadā Leldes darbs izpelnījās 1. vietu Latvijas skolēnu vizuālās mākslas olimpiādē.

Leldes Ozoliņas darbi top spontāni, bez skicēm. To grafiskās aprises veidojas lineārā formā, intuitīvi sekojot iekšēju izjūtu plūsmai. Līniju vijumi, kārtoti ornamentālos laukumos un papildināti ar krāsas ieklājumiem, veido nosacītas ģeometrizētas struktūras, kurās ieaužas stilizēti augu, cilvēku un dzīvnieku atveidi, raisot asociatīvi tēlainas vīzijas.

Lelde Ozoliņa ilustrējusi vairākas Lībiešu gadagrāmatas (1999-2003), piedalījusies lībiešu izcelsmes mākslinieku grupu izstādēs Rīgā (2000, 2001).