Sākums / Krātuve / Livones.net arhīvs

LABS VILNIS

vai jūs dzirdat

vai vēlaties sadzirdēt

to straumes balsi

 

labs vilnis mūs šodien atvedis šurp

kā laiva kā lībiešu kuģis

 

lai gan tas nav nedz kuģis

nedz arī tukša jūra

 

labs vilnis ir sirds

kas spiež mūs patlaban

vienu otram tuvāk

ja mēs spējam to sajust

 

tā ir balss sirds kas dzima

kad no jūrā ielietām debesīm

izauga lībiešu krasts

 

labs vilnis nav tikai ūdens

nav tikai balss nav paaudze

 

labs vilnis no dzīlēm uzvilnī

laiku kas tajās nogremdēts

 

labs vilnis patiešām ir sirds

kas no katras atbalss triecas vēl stiprāk

cilvēka sirds

kas pat aiziedams nāk

cauri Latvijas krastu dziesmai

un ne tikai Latvijas vien

 

labs vilnis ir vienlaikus vidū

un malās

 

bezkaunīgi rādīdams mēli

nepavisam nesarkdams

labs vilnis ir kā dziedošas kāpu smiltis

ko tikai lībieši vien ir spējīgi apvaldīt

 

un šodien viņš apracis visu

Rīgas pilsētas centru zem sevis

 

labs vilnis – jaunā bezlaika jūras straume

kurai krastiem nemaz nav jābūt

bet pats vilnis nepavisam nav jauns

vai vismaz nav tas jaunais vilnis

par kuru zina ikviens

 

labam vilnim nav ne naudas ne dzīves

pat ne dzimuma

 

bet būsim godīgi

katrs vilnis taču ir drusku vairāk

sieviete nekā vīrietis

 

labā vilnī ir 75 procenti sievietes

jā vilnim un sievietei mūsu zemēs

ir visai daudz kopīga

 

redzu ka uzreiz jūs domājat

par visādiem izliekumiem viļņu formām

krūtīm un lūpām un visu

citu kas apaļš

 

kāpēc jums šķiet ka vilnim

ir jābūt apaļam

 

labs vilnis reizēm var būt ļoti ass

tāpat kā asa ir mēle

lai gan silta un miesas krāsā

 

labs vilnis nav ideāls vilnis

tas ir īstenības vilnis

 

Baibas attēlu precīzajās līnijās

Gundegas tekstu nostrādātībā

Billes pētījumu dziļumā

un Valta simtvirzienu sparā

 

labs vilnis saved kopā

labus cilvēkus un nekautrēdamies

pārvērš viņu sirdis par jūru

kas apzinās savu robežu neierobežotību

 

labs vilnis zina ka katrs klusums

nav lībiešu valoda

un ar klusēšanu par lībieti nekļūsi

 

labā vilnī mīt jūras skaļums

un dieva acu smiekli

padarot dzirdamu valodu

kuru saprot iesvaidītais

 

nebūdams tikai devītais vilnis

tas ilgs vairāk par divdesmit gadiem

vairāk nekā jebkurš izmērāms laiks

tie ir svētki kas vērti gan jūras gan krasta

 

labs vilnis tagad tepat

tev pieskardamies