Sākums / Krātuve / Livones.net arhīvs

Kā radās latvieši

Ilmārs Ezernieks

10/06/2006

To vienkāršāko patiesību daudzi zina: latvieši radušies, saplūstot lielajai lībiešu un tikpat dižajai latgaļu nācijai. Un tas noticis tā.

Sensenos laikos, aizvien kad tikušies, viņi situšies. Kā raksta hronikas, pirmo reizi tas noticis Libānā. Otra vieta, kur viņi sastapās, ir Latvijā – Līvānos. Tajā zemes pleķī viņi ilgi kāvās ar mietiem un rungām.

Daudz bijis ļaužu, kas dabūjuši tādus sitienus pa galvu, ka vairs nav sapratuši, kas viņi ir – lībieši vai latgaļi. Tad nu sasistie sanākuši kopā un sprieduši, kas viņi tādi, bet nav varējuši tikt pie skaidrības. Atmiņa bija zudusi.

Nolēmuši, ka nebūs ne vieni, ne otri, bet būs jauna tauta – latvieši.

(Diena, 30.12.1994.)