Sākums / Krātuve / Livones.net arhīvs

ĪUMSILS saistību pārņēmēja LR Tieslietu ministrija ir izsludinājusi pieteikumu iesniegšanu konkursam uz valsts dotāciju lībiešu valodas pratējiem. Pabalsts paredzēts proporcionāls pieteicēju zināšanām pēc principa 1 vārds = 1 lats mēnesī.

Pabalstu sāks rēķināt un piemērot, sākot no 10 apgūtiem vārdiem. Maksimālā pabalsta summa – 1500 lati mēnesī (1500 vārdi un vairāk). Konkursā nevar piedalīties cilvēki, kuri reģistrēti PID reģistrā kā lībieši, jo viņiem lībiešu valodas prasme uzskatāma par pamatprasību.

Pabalsta apmēru ir iespējams dubultot, apgūstot retus, citiem nezināmus vārdus, kā arī popularizējot šo vārdu lietošanu sadzīvē.

Konkursa dalībnieku prasmes un iemaņas tiks noskaidrotas ar komisijas klātbūtnē rakstīta sacerējuma palīdzību. Konkurss norisināsies 2010. gada Līvu svētku laikā, to neesamības gadījumā – 1. septembrī. Pieteikumus iespējams iesniegt arī grupām. Dažādi valodas apguves sertifikāti un igauņu valodas prasme tiks uzskatīti par priekšrocību.