Sākums / Krātuve / Dokumentālās filmas

Līvõ lōlõd (Lībiešu dziesma) ir pirmā Latvijā tapusī dokumentālā filma par lībiešiem. Filma ir tās autora, režisora un operatora Andra Slapiņa diplomdarbs Vissavienības Valsts kinematogrāfijas institūtā.