Sākums / Cilvēki / Personālijas

Valodnieks, lībiešu kultūras aktīvists, dzejnieks un mākslinieks Valts Ernštreits (26.05.1974.) dzimis Rīgā lībiešu pēcteču ģimenē.

Mācījies Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, studējis Tartu Universitātes Filozofijas fakultātes Igauņu un somugru valodu nodaļā. 2010. gadā aizstāvējis filoloģijas doktora disertāciju par lībiešu rakstu valodas veidošanos “Liivi kirjakeele kujunemine”.

 

Valts Ernštreits

 

Bijis žurnāla Õvā (1994–1995) redaktors, viens no lībiešu kultūrtelpas portāla livones.net (2006) veidotājiem un redaktoriem, viens no Lībiešu kultūras centra (Līvõ kultūr sidām, 1994) dibinātājiem un pirmais tā vadītājs (līdz 1996). Strādājis Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas “Lībieši Latvijā” izveidošanas darba grupā. Strādājis arī par lībiešu un igauņu valodas tulku un tulkotāju, pārtulkojis un atdzejojis vairākas grāmatas. 2018. gadā bijis LU Lībiešu institūta dibināšanas iniciators un ir tā vadītājs un vadošais pētnieks. Bijis Valsts kultūrkapitāla fonda padomes priekšsēdētājs, no 2022. gada ir Mākslas akadēmijas padomes priekšsēdēdājs.

V. Ernštreita zinātniskās intereses saistītas galvenokārt ar lībiešu literārās valodas un leksikas jautājumiem. 2010. gadā izdota monogrāfija “Lībiešu rakstu valoda”, kas tapusi, pamatojoties uz igauņu valodā sarakstīto doktora disertāciju. Būtisks ir V. Ernštreita devums leksikogrāfijā un kultūras sakaru veicināšanā un pētīšanā. 1999. gadā viņš sastādīja “Lībiešu–latviešu-–lībiešu valodas vārdnīcu”, bet 2012. gadā kopā ar Tītu Reinu Vītso izdeva “Lībiešu–igauņu–latviešu vārdnīcu”. 2015. gadā kopā ar Mariku Muzikanti un Maimu Grīnbergu sastādīja un izdeva apjomīgu “Igauņu–latviešu vārdnīcu”, bija arī tās atbildīgais redaktors un izstrādāja drukātās un elektroniskās vārdnīcas leksikogrāfiskos principus. 2020. gadā ievēlēts par LZA korespondētājlocekli.

V. Ernštreits aktīvi piedalījies lībiešu tekstu izdošanā – tulkojis lībiešu valodā un atdzejojis lībiešu liriku, sastādījis lībiešu dzejas izlasi “Es viltīgāks par tevi, menca” (1998), dzejas krājumu “Kā iznirst lībieši” (2011), Kārļa Staltes dzejas krājumu “Bagātā jūrmala” (2020). Viņš ir trīs dzejas krājumu autors, viens no tiem “Seļļizt nemē mēg/People like us” (Tādi, kā mēs) izdots Lielbritānijā (lībiski un angliski). 2019. gadā kopā ar Baibu Dambergu un Ķempju Kārli saņēma Latvijas Literatūras gada specbalvu par dzejas krājumu “Trilium/Trillium” lībiešu un angļu valodā.

V. Ernštreits ir viens no aktīvākajiem lībiešu valodas kopējiem un popularizētājiem Latvijā un Igaunijā. 1998. gadā apbalvots ar Norvēģijas Karalistes Svētā Olafa ordeni, 2012. – Igaunijas Māras Zemes krusta ordeni, 2013. – Somijas Lauvas ordeni, 2015. – Latvijas Atzinības krustu. Viņa darbība novērtēta ar Igaunijas Radu tautu programmas nacionālo zinātņu balvu (2012), ar Igaunijas un Latvijas Ārlietu ministrijas valodu balvu (2016), Igaunijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Radu tautu programmas padomes balvu “Ilmapuu” (Pasaules koks; 2020) u. c.

Informācija atjaunota 2023. gada 17. augustā.