Sākums / Cilvēki / Personālijas

Valodnieks, lībiešu kultūras aktīvists, dzejnieks un mākslinieks Valts Ernštreits (26.05.1974.) dzimis Rīgā lībiešu pēcteču ģimenē.

Mācījies Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, studējis Tartu Universitātes Filozofijas fakultātes Igauņu un somugru valodu nodaļā. 2010. gadā aizstāvējis filoloģijas doktora disertāciju par lībiešu rakstu valodas veidošanos Liivi kirjakeele kujunemine.

Valts Ernštreits.

Latvijas Universitātē lasījis lekcijas par lībiešu un citām Baltijas somu valodām. Kopš 2010. gada ir Tartu Universitātes un Igauņu un vispārīgās valodniecības institūta pētnieks, patlaban strādā pie lībiešu valodas gramatikas projekta.

Bijis lībiešu kultūras žurnāla Õvā (1994–1995) redaktors, viens no lībiešu valodas un kultūras portāla livones.net veidotājiem un redaktoriem. Bijis viens no Lībiešu kultūras centra (Līvõ Kultūr sidām) dibinātājiem un pirmais tā vadītājs (līdz 1996), kā arī ir pašreizējais vadītājs (kopš 2017. gada). Strādājis Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” izveidošanas darba grupā. Ir Igaunijas Dzimtās valodas biedrības biedrs un Somu literatūras biedrības korespondējošais loceklis. Strādā arī par lībiešu un igauņu valodas tulku un tulkotāju, pārtulkojis un atdzejojis vairākas grāmatas.

V. Ernštreita zinātniskās intereses saistītas galvenokārt ar lībiešu literārās valodas un leksikas jautājumiem. Par nozīmīgāko pētījumu uzskatāma 2010. gadā izdotā monogrāfija „Lībiešu rakstu valoda”, kas tapusi, pamatojoties uz igauņu valodā sarakstīto doktora disertāciju. Būtisks ir V. Ernštreita devums leksikogrāfijā un kultūras sakaru veicināšanā un pētīšanā. 1999. gadā viņš sastādīja „Lībiešu–latviešu-–lībiešu valodas vārdnīcu”, bet 2012. gadā kopā ar Tītu Reinu Vītso izdeva „Lībiešu–igauņu–latviešu vārdnīcu”. 2015. gadā kopā ar Mariku Muzikanti un Maimu Grīnbergu sastādīja un izdeva apjomīgu „Igauņu–latviešu vārdnīcu”, bija arī tās atbildīgais redaktors un izstrādāja drukātās un elektroniskās vārdnīcas leksikogrāfiskos principus.

V. Ernštreits aktīvi piedalījies lībiešu tekstu izdošanā – tulkojis lībiešu valodā un atdzejojis lībiešu liriku, sastādījis lībiešu dzejas izlasi „Es viltīgāks par tevi, menca” (1998) un dzejas krājumu „Kā iznirst lībieši”.

V. Ernštreits ir viens no aktīvākajiem lībiešu valodas kopējiem un popularizētājiem Latvijā un Igaunijā. 1998. gadā apbalvots ar Norvēģijas Karalistes Svētā Olafa ordeni, 2012. – Igaunijas Māras Zemes krusta ordeni, 2013. – Somijas Lauvas ordeni, 2015. – Latvijas Atzinības krustu.