Sākums / Cilvēki / Personālijas

Tīts Reins Vītso (Tiit-Rein Viitso; 1938. gada 4. marts–2022. gada 2. decembris) 1961. gadā beidzis Tartu Universitātes igauņu filoloģijas nodaļu. Doktora grādu ieguvis 1984. gadā ar disertāciju par Baltijas jūras somu valodu fonoloģijas jautājumiem.

 

Tīts Reins Vītso

 

Bijis Tartu Universitātes igauņu valodas profesors (1986–1993) un Baltijas jūras somu valodu profesors (1993– 2003). Kopš 2003. gada Tartu Universitātes emeritētais profesors, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks. Bijis vieslektors dažādās universitātēs ārpus Igaunijas, tostarp Latvijas universitātes Moderno valodu fakultātes Somugru bakalaura studiju programmā, kuras izveidē aktīvi palīdzējis.

Tīts Reins Vītso ir daudzu Baltijas jūras somu valodu problemātikai un lībiešu valodai veltītu rakstu un grāmatu autors, piedalījies Baltijas jūras somu valodu atlanta sastādīšanā. Galvenokārt pētījis somugru valodu, īpaši Baltijas jūras somu valodu sinhronisko un vēsturisko fonoloģiju un morfoloģiju, Baltijas jūras somu valodu kontaktus, urāliešu un Baltijas jūras somu valodu savstarpējās saiknes un veidošanos, īpašu uzmanību pievērsis lībiešu valodai. Svarīgākie Vītso pētījumi par lībiešu valodu apkopoti grāmatā “Lībiešu valoda un Baltijas jūras somu valodu ainavas” (“Liivi keel ja läänemeresoome keelemaastikud”, 2008).

T. R. Vītso nodarbojies arī ar lībiešu valodas leksikas vākšanu, lībiešu valodas morfoloģijas un fonētikas pētījumiem. 2012. gadā iznāca viņa ilgu pētniecības gadu garumā veidotā lībiešu–igauņu–latviešu vārdnīca, kas ir mūsdienās lielākais lībiešu valodas leksikogrāfijas avots. T. R. Vītso strādājis arī pie lībiešu valodas gramatikas sagatavošanas. Līdztekus Vītso nodarbojies ar mūsdienu lībiešu rakstu valodas normēšanu, kā konsultants piedalījies dažādu lībiešu izdevumu tapšanā, aktīvi iesaistījies arī lībiešu sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

T. R. Vītso ir bijis zinātniskā izdevuma “Linguistica Uralica” redkolēģijas priekšsēdētājs (1997–2015), “Keel ja Kirjandus” (Valoda un literatūra) redkolēģijas loceklis un piedalījies daudzu citu periodisku zinātnisku izdevumu veidošanā. Līdztekus zinātniskajam un mācību darbam Vītso bija Starptautiskās lībiešu draugu biedrības priekšsēdētājs (1998) un Dzimtās valodas biedrības (Emakeele Selts) valdes loceklis.

T. R. Vītso ir apbalvots ar Igaunijas Baltās Zvaigznes ordeņa V šķiru (2001) un Atzinības krusta 4. šķiru (2012). Saņēmis Ferdinanda Johana Vīdemaņa balvu (2011), kas ir Igaunijas augstākā atzinība par ieguldījumu valodniecībā, un citus apbalvojumus. 2006. gadā ievēlēts par Latvijas Universitātes goda doktoru.

 

Informācija atjaunota 2023. gada 17. augustā.