Sākums / Cilvēki / Personālijas

Renāte Blumberga (26.02.1971.) Latvijas Universitātē ieguvusi filozofijas maģistra grādu (1997) un vēstures doktora grādu (2002). Viņa studējusi arī Baltijas jūras somu valodas LU Humanitāro zinātņu fakultātē un Helsinku universitātē.

Līdzšinējā profesionālā darbība lielākoties ir saistīta ar lībiešiem. Viņa strādājusi par žurnālisti un redaktori Valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas “Lībiešu krasts” izdotajā mēnešrakstā Līvli, par lībiešu etniskās un kultūras vēstures pētnieci Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā (1997–2010), kā arī vairākas reizes nolasījusi lekciju kursu “Lībiešu etniskā un kultūras vēsture” Latvijas Universitātes somugristikas studentiem. Viņa vadījusi darba grupu (2009–2013), kas sagatavoja izdošanai līdz šim plašāko rakstu krājumu par lībiešu vēsturi, valodu un kultūru, un bija viena no šī izdevuma zinātniskajām redaktorēm un vairāku rakstu autore. Krājums “Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra” vispirms iznāca igauņu valodā Tallinā (2011) un pēc dieviem gadiem latviešu valodā Rīgā (2013). Kopš 2015. gada strādā pie Somijas fonda “Kone” finansēta pētījuma “Lībiešu valoda un kultūra vēstulēs un dokumentos”. Pēdējos gados viņa pievērsusies arī lībiešu valodas jautājumiem: apzinājusi lībiešu valodas avotus arhīvos, sagatavojusi vairākus rakstus par lībiešu valodas leksiku un strādājusi Helsinku Universitātes projektā “Morfoloģiskā analizatora izveide somugru mazākumtautību valodām”.

Renāte Blumberga.

R. Blumberga ir viena no lībiešu valodas un kultūras portāla Livones.net veidotājām un redaktorēm, kā arī viena no Lībiešu kultūras centra dibinātājām. Viņa strādājusi arī valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” izveidošanas darba grupā. R. Blumberga ir tulkojusi arī zinātnisko un daiļliteratūru no igauņu un somu valodas.

R. Blumberga ir publicējusi vairāk nekā 40 zinātniskus un ap 60 populārzinātniskus rakstus par lībiešiem Latvijā un ārvalstīs. Līdz šim nozīmīgākais pētījums ir monogrāfija „Lībieši dokumentos un vēstulēs: Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem” (2006), par kuru tika saņemta Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Latvijas veicināšanas balva un Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balva par 2006. gada sasniegumiem humanitārajās zinātnēs. 2013. gadā par lībiešu pētījumiem viņai piešķirta Baltijas Asamblejas balva zinātnē. 2014. gadā viņa tika ievēlēta par Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekli.