Sākums / Cilvēki / Personālijas

Valodnieks, pedagogs un dzejnieks Karls Pajusalu (Karl Pajusalu) dzimis 1963. gada 20. jūnijā Pērnavā. Tartu Universitātē studējis igauņu valodu un literatūru, pēc tam mācījies Igaunijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta aspirantūrā somugru valodas. 1992.–1996. gadā bijis igauņu valodas lektors Turku Universitātē (Somija). Turpat studējis doktorantūrā somugru valodas un 1997. gadā ieguvis doktora grādu ar pētījumu par lingvistiskajiem kontaktiem un darbības vārdu variācijām Dienvidigaunijas Karksi izloksnē.

Bijis Tartu Universitātes igauņu valodas docents, kopš 2000. gada – igauņu valodas vēstures un dialektoloģijas profesors. 2011. gadā ievēlēts par Igaunijas ZA akadēmiķi, 2015. gadā – par Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekli. 2016. gadā Pajusalu piešķirts LU Goda doktora nosaukums.

 

Karls Pajusalu (Karl Pajusalu). Attēls: Wikimedia

 

Pajusalu vecvecāku mājas atrodas Pērnavas apriņķa Tahkurannas ciemā pie Rīgas jūras līča – apgabalā, kas piekļaujas Salacas lībiešu vēsturiski apdzīvotajām teritorijām un, iespējams, senatnē ir iekļāvies senajā Metsepoles novadā, kas rosinājis viņā pastiprinātu interesi par lībiešiem un plašāk par Latvijā dzīvojušajiem somugriem, īpaši igauņu valodas saliņām. 2009. gadā iznāca kopā ar Eberhardu Vinkleru sastādītā Salacas lībiešu valodas vārdnīca. Abi pētnieki ir sagatavojuši Salacas lībiešu valodas gramatiku un ceļvedi par Salacas lībiešu valodu “Salatsi liivi keele teejuht” (Tartu, 2023; tulkojums latviešu valodā “Salacas lībiešu valodas ceļvedis” iznāca 2023. gada rudenī). Vienlaikus Tartu universitātē K. Pajusalu vada zinātnisku projektu lībiešu valodas kopējās gramatikas izstrādei

Karls Pajusalu ir Starptautiskās lībiešu draugu biedrības valdes loceklis, regulāri piedalās lībiešu pasākumos un popularizē lībiešus, lībiešu valodu un kultūru dažādās valstīs, bijis viens no rakstu krājuma “Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra” sastādītājiem (kopā ar Renāti Blumbergu un Tapio Mekeleinenu; 2011). Īpaša Pajusalu darbības šķautne ir ar pseidonīmu Ķempju Kārlis tapušās dzejas publikācijas Salacas lībiešu valodā – 2013. gadā iznākusī grāmata “Salats joug kolm aģa” (Salacas upes trīs krasti) kļuva par pirmo grāmatu šajā lībiešu valodas dialektā. 2013. gadā iznāca otrais krājums “Toini sina / Teine sina” (Salacas lībiešu un igauņu valodā), bet 2023. gadā trešais krājums “Ēzkyrdiz vīzd / Tuvības veidi / Läheduse viisid”. Dzejoļi tulkoti arī igauņu un latviešu valodā. 2019. gadā kopā ar dzejniekiem Valtu Ernštreitu un Baibu Dambergu Pajusalu saņēma Latvijas Literatūras gada specbalvu par dzejas krājumu “Trilium/Trillium” lībiešu un angļu valodā.

Informācija atjaunota 2023. gada 20. oktobrī.