Sākums / Cilvēki / Personālijas

Lībiešu sabiedriskā un kultūras darbiniece Ieva Ernštreite dzimusi 1950. gada 1. novembrī. 1974. gadā viņa beigusi Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāti, iegūstot kvalifikāciju angļu valodas skolotāja.

Ieva Ernštreite mācījusi angļu valodu E. Dārziņa mūzikas vidusskolā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Doma kora skolā un Jaņa Rozentāla mākslas skolā, tulkojusi latviešu–lībiešu–angļu sarunvārdnīcu un citus tekstus. Viņa strādājusi dažādos fondos: Nīderlandes sadarbības fondos Centrālajai un Austrumu Eiropai, Latvijas Kopienu iniciatīvas fondā, bijusi labdarības projektu vadītāja Borisa un Ināras Teterevu fondā.

 

Ieva Ernštreite

 

Kopš Līvu savienības atjaunošanas Ieva Ernštreite aktīvi darbojusies šajā sabiedriskajā organizācijā un kopš 2012. gada ir tās valdes priekšsēdētāja. Ievas Ernštreites enerģija un prasme saliedēt dažādu uzskatu cilvēkus ir ļāvusi ievirzīt Līvu savienību darbīgā gultnē, gan rīkojot talkas un atzīmējot svētkus, gan pilnveidojot lībiešu bērnu nometnes saturu, gan remontējot un sakopjot Lībiešu tautas namu Mazirbē.

2021. gadā Līvu savienības vecākā Ieva Ernštreite par ieguldījumu lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā apbalvota ar LR Ministru kabineta Atzinības rakstu.

Informācija atjaunota 2023. gada 17. augustā.