Sākums / Cilvēki / Personālijas

Gundega Blumberga (28.04.1948.) beigusi LU žurnālistikas specialitātē un lielākoties strādājusi dažādos plašsaziņas līdzekļos (“Talsu Vēstis”, “Neatkarīgā Cīņa”, “Labrīt”, “Fokuss”, interneta portāls “Apollo” u. c.).

G. Blumberga bija atjaunotā mēnešraksta “Līvli” pirmā redaktore un, strādādama Valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas “Lībiešu krasts” direkcijā, vadīja tā izdošanu deviņus gadus. Kopš 1994. gada bijusi Lībiešu gadagrāmatas u. c. lībiešu izdevumu sastādītāja, redaktore un tehniskā redaktore. Kopš 2004. gada ir grāmatu literārā redaktore, sadarbojusies ar izdevniecībām “Dienas grāmata”, Jāņa Rozes apgāds, “Pētergailis” u. c. Vadījusi radošās rakstīšanas treniņus topošajiem žurnālistiem un literātiem. Tulkojumā no krievu un angļu valodas iznākušas vairākas grāmatas.

 

Gundega Blumberga

 

G. Blumberga bija atjaunotā mēnešraksta “Līvli” pirmā redaktore un, strādādama Valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas “Lībiešu krasts” direkcijā, vadīja tā izdošanu deviņus gadus. Kopš 1994. gada bijusi Lībiešu gadagrāmatas u. c. lībiešu izdevumu sastādītāja, redaktore un tehniskā redaktore. Kopš 2004. gada ir grāmatu literārā redaktore, sadarbojusies ar izdevniecībām “Dienas grāmata”, Jāņa Rozes apgāds, “Neputns”, “Pētergailis” u. c. Vada radošās rakstīšanas treniņus topošajiem žurnālistiem un literātiem. Tulkojumā no krievu un angļu valodas iznākušas vairākas grāmatas.

G. Blumberga vadījusi daudzus nozīmīgus lībiešu kultūras projektus, to skaitā lībiešu dzejas antoloģijas “Es viltīgāks par tevi, menca” izdošanu, Lībiešu kultūras dienas Rīgā (1998), lībiešu valodas runātāju nometnes, žurnāla “Karogs” lībiešiem veltītā numura izdošana u. c. Bijusi viena no Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas “Lībieši Latvijā” izveidošanas rosinātājām, strādājusi mērķprogrammas izveides darba grupā un pēc tam tās vadības padomē.

Gundega Blumberga ir viena no “Līvõ kultūr sidām” dibinātājām un kopš 1996. gada vairāk nekā divdesmit gadu bijusi tā vadītāja. Par Lībiešu kultūras centra darbu uzrakstījusi grāmatu “Aprobežosimies ar maksimumu” (2014), kā arī sagatavojusi bukletu “Lībieši 44 atbildēs”. Piedalījusies arī lībiešu kultūrtelpas portāla livones.net izveidē un bijusi viena no tā redaktorēm.

Saņēmusi Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas un Ventspils pilsētas domes izcilības stipendiju. Kopš 2021. gada par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā piešķirta Valsts kultūrkapitāla fonda mūža stipendija.

Informācija atjaunota 2023. gada 17. augustā.