Sākums / Cilvēki / Personālijas

Gundega Blumberga (28.04.1948.) beigusi LU žurnālistikas specialitātē un lielākoties strādājusi dažādos plašsaziņas līdzekļos (“Talsu Vēstis”, “Neatkarīgā Cīņa”, “Labrīt”, “Fokuss”, interneta portāls “Apollo” u.c.).

Gundega Blumberga.

G. Blumberga bija atjaunotā mēnešraksta Līvli pirmā redaktore un, strādādama Valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas “Lībiešu krasts” direkcijā, vadīja tā izdošanu deviņus gadus. Kopš 1994. gada bijusi Lībiešu gadagrāmatas u. c. lībiešu izdevumu sastādītāja, redaktore un tehniskā redaktore. Kopš 2004. gada ir grāmatu literārā redaktore, sadarbojusies ar izdevniecībām “Dienas grāmata”, Jāņa Rozes apgāds, “Neputns”, “Pētergailis” u. c. Vada radošās rakstīšanas treniņus topošajiem žurnālistiem un literātiem. Tulkojumā no krievu un angļu valodas iznākušas vairākas grāmatas.

G. Blumberga vadījusi daudzus nozīmīgus lībiešu kultūras projektus, to skaitā lībiešu dzejas antoloģijas “Es viltīgāks par tevi, menca” izdošanu, Lībiešu kultūras dienas Rīgā (1998), lībiešu valodas runātāju nometnes, žurnāla “Karogs” lībiešiem veltītā numura izdošana u.c. Bijusi viena no Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas “Lībieši Latvijā” izveidošanas rosinātājām, strādājusi mērķprogrammas izveides darba grupā un pēc tam tās vadības padomē.

Gundega Blumberga ir viena no Līvõ kultūr sidām dibinātājām un kopš 1996. gada divdesmit gadu bijusi tā vadītāja. Par Lībiešu kultūras centra darbu uzrakstījusi grāmatu “Aprobežosimies ar maksimumu” (2014), kā arī sagatavojusi bukletu “Lībieši 44 atbildēs”. Piedalījusies arī lībiešu valodas un kultūras portāla livones.net izveidē un bijusi viena no tā redaktorēm.