Sākums / Cilvēki / Personālijas

Eberhards Vinklers (Eberhard Winkler; 31.07.1955.) Minhenē. Minhenes Universitātē un Helsinku Universitātē studējis ģermāņu valodas un somugristiku. 1987. gadā ieguvis doktora grādu.

Bijis somugristikas lektors Minhenes Universitātē, strādājis tur par zinātnisko asistentu. 1996. gadā pēc habilitācijas kļuvis par somugristikas docentu un līdz 2000. gadam strādājis turpat par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku. Kopš 2002. gada somugru filoloģijas profesors Georga Augusta Getingenes Universitātē.

Eberhards Vinklers (Eberhard Winkler).

E. Vinklers nodarbojies ar dažādu somugru valodu pētniecību, īpašu vietu atvēlot Latvijā dzīvojošajiem somugriem. 1997. gadā publicēto habilitācijas darbu viņš veltījis krieviņiem – Latvijā Bauskas apkaimē dzīvojušajiem votiem. Tam sekoja divas lībiešu valodai veltītas monogrāfijas – “Salacas lībiešu valodas materiāli” (Salis-Livische Sprachmaterialien, 1994), kurā apkopoti Salacas lībiešu valodas pieraksti, un “Senākie lībiešu valodas materiāli” (Ältere Livische Sprachmaterialien, 1999), kas apvieno līdz 1846. gadam atrodamos lībiešu valodas materiālus. Pētījumu virkni turpina Salacas lībiešu valodas vārdnīca (Salis-Livisches Wörterbuch, 2009, kopā ar Karlu Pajusalu), un patlaban Vinklers turpina darbu pie pirmās Salacas lībiešu valodas gramatikas sastādīšanas.

Līdztekus lībiešu valodas pētniecībai E.V. māca arī lībiešu valodas pamatus Getingenes Universitātē un aktīvi iesaistās sadarbības projektos ar Igaunijas augstskolām un zinātniski pētnieciskajiem centriem.

Kopš 2012. gada Vinklers ir Zviedrijas Karaliskās Gustava Ādolfa Zviedru tautas kultūras akadēmijas un Getingenes Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, kopš 2011. gada – Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis. 2008. gadā apbalvots ar Igaunijas Māras Zemes krusta IV šķiru.