Sākums / Cilvēki / Personālijas

Eberhards Vinklers (Eberhard Winkler; 31.07.1955.) dzimis Minhenē. Minhenes Universitātē un Helsinku Universitātē studējis ģermāņu valodas un somugristiku. 1987. gadā ieguvis doktora grādu.

Bijis somugristikas lektors Minhenes Universitātē, strādājis tur par zinātnisko asistentu. 1996. gadā pēc habilitācijas kļuvis par somugristikas docentu un līdz 2000. gadam strādājis turpat par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku. Kopš 2002. gada somugru filoloģijas profesors Georga Augusta Getingenes Universitātē. Šobrīd pensionējies.

 

Eberhards Vinklers (Eberhard Winkler)

 

E. Vinklers nodarbojies ar dažādu somugru valodu pētniecību, īpašu vietu atvēlot Latvijā dzīvojošajiem somugriem. 1997. gadā publicēto habilitācijas darbu viņš veltījis krieviņiem – Latvijā Bauskas apkaimē dzīvojušajiem votiem. Tam sekoja divas lībiešu valodai veltītas monogrāfijas – “Salacas lībiešu valodas materiāli” (“Salis-Livische Sprachmaterialien”, 1994), kurā apkopoti Salacas lībiešu valodas pieraksti, un “Senākie lībiešu valodas materiāli” (“Ältere Livische Sprachmaterialien”, 1999), kas apvieno līdz 1846. gadam atrodamos lībiešu valodas materiālus. Pētījumu virkni turpina Salacas lībiešu valodas vārdnīca (“Salis-Livisches Wörterbuch”, 2009, kopā ar Karlu Pajusalu). Abi pētnieki ir sagatavojuši Salacas lībiešu valodas gramatiku un ceļvedi par Salacas lībiešu valodu. Tas 2023. gadā  vispirms iznāca igauņu valodā (“Salatsi liivi keele teejuht”) un pēc tam tulkojumā latviešu valodā (“Salacas lībiešu valodas ceļvedis”).

Kopš 2012. gada Vinklers ir Zviedrijas Karaliskās Gustava Ādolfa Zviedru tautas kultūras akadēmijas un Getingenes Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, kopš 2011. gada – Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis. 2008. gadā apbalvots ar Igaunijas Māras Zemes krusta IV šķiru.

Informācija atjaunota 2023. gada 20. oktobrī.