Sākums / Cilvēki / Personālijas

Lībiešu kultūras darbiniece un novadpētniece Baiba Šuvcāne dzimusi 1947. gada 22. februārī Rīgā. Beigusi Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultāti (1975). Vairāk nekā divdesmit gadus strādājusi Latvijas Nacionālajā teātrī par galvenā režisora palīdzi trupas jautājumos.

1999. gadā B. Šuvcāne sāka strādāt Valsts īpaši aizsargājamā lībiešu kultūrvēsturiskajā teritorijā “Lībiešu krasts” par mēnešraksta “Līvli” un Lībiešu gadagrāmatas sastādītāju un redaktori. 2003. gadā viņa kļuva par “Lībiešu krasta” direktora vietas izpildītāju, bet, kad direkciju reorganizēja, 2004. gadā sāka strādāt Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātā par jaunizveidotās lībiešu lietu nodaļas vadītāju.

 

Baiba Šuvcāne

 

B. Šuvcāne interesējas par lībiešu kultūrvēsturi, fotografēšanu, ceļošanu. Viņas publikācijas par lībiešu kultūrvēsturi un aktivitātēm lasāmas mēnešrakstā “Līvli” un Lībiešu gadagrāmatās. Piedalījusies V. M. Šuvcānes grāmatu “Latviešu–lībiešu–angļu sarunvārdnīca” (1999), “Lībiešu ciems, kura vairs nav” (2002), “Lībiešu folklora (2003), “Mazirbe – mazs ciems jūrmalā” (2006) veidošanā un sagatavošanā izdošanai.

Pēdējos desmit gados Baiba Šuvcāne aktīvi pievērsusies Kolkas novada kultūrvēstures izpētei un sarakstījusi un publicējusi grāmatas “Senais lībiešu ciems Kolka” (2010), “Lībiešu krasta stāsti” (2012), “Lībiešu krasts” (2017) un “Gaist līvu dziesma debesīs” (2023). Kultūrvēsturiskos materiālus par lībiešu dzimtām viņa aktīvi popularizē dažādos semināros, Līvu savienības un citos pasākumos.

B. Šuvcānes devums ir augsti novērtēts. 2016. gadā par nopelniem Latvijas valsts labā viņai piešķirta Triju Zvaigžņu ordeņa V šķira. Divas reizes viņa saņēmusi Talsu novadā iedibināto Aleksandra Pelēča prēmiju: par grāmatu “Senais lībiešu ciems Kolka” (2012) un “Sauc par Vaidi mūsu ciemu” (2016). Viņai piešķirta Valsts kultūrkapitāla fonda mūža stipendija un LR Ministru kabineta Atzinības raksts par ieguldījumu un aktīvu darbību lībiešu kultūrvēsturisko vērtību izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā.

Informācija atjaunota 2023. gada 20. novembrī.