Sākums / Cilvēki / Personālijas

Māksliniece un dzejniece Baiba Damberga (11.01.1957.) beigusi Rīgas lietišķās mākslas vidusskolas dekoratīvās noformēšanas nodaļu un Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļu. Pašlaik strādā Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā par pasniedzēju.

Baibas Dambergas pašportrets grafiku ciklā “Depozīts”.

Kopš 1994. gada Latvijas grafiķu apvienības „Grafikas kamera” biedre, kopš 2000. gada – Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Izstādēs piedalās kopš 1983. gada. Personālizstādes notikušas Kolkā, Ventspilī, Rīgā, Talsos, Mazirbē, kā arī Somijā – Helsinkos un Pori. Organizējusi izstādes Līvõd kuņšt, bijusi to dalībniece. Piedalījusies lībiešu mākslinieku grupu izstādēs Turaidā un Rīgā, sarīkojusi vairāk nekā pusotra desmita personālizstāžu. Baiba Damberga strādājusi arī preses un grāmatu grafikā, veidojusi ilustrācijas „Lībiešu gadagrāmatai” un lībiešu dzejas izlasei „Es viltīgāks par tevi, menca”(1998).

B. Dambergas profesionālā un radošā darbība cieši saistīta ar lībiešu tematiku. Viņa izveidojusi bukletu „Lībiešu māksla”, sagatavojusi mākslas sadaļu lībiešu valodas un kultūras portālā livones.net, uzrakstījusi stāstu par lībiešu izcelsmes mākslinieku Jāni Belti „Belte, tas mālders” (publicēts žurnālā „Karogs” 2/2002). Dzejoļi publicēti antoloģijā „Es viltīgāks par tevi, menca” u. c., raksta arī humoreskas. B. Damberga ir viena no lībiešu jauniešu ansambļa Vīm dibinātājām, dziedājusi ansamblī Līvlist.

B. Damberga ir viena no Līvõ Kultūr sidām dibinātājām, rosīga lībiešu valodas lietošanas propagandētāja