Sākums / Cilvēki / Organizācijas

Līvõ Kultūr sidām (Lībiešu kultūras centrs) or otra vecākā lībiešu sabiedriskā organizācija, kuru grupa lībiešu kultūras darbinieku nodibināja 1994. gada 2. aprīlī Rīgā. Kultūras centra izveidošanas iniciators un pirmais vadītājs bija Valts Ernštreits (arī 2018. gadā). Divdesmit gadus (1997–2017) un pašlaik centru vada Gundega Blumberga. Centrs nodarbojas ar lībiešu valodas, kultūras un vēstures pētīšanu un popularizēšanu, lībiešu valodas kopšanu un lībiešu mūsdienu kultūras procesu veicināšanu un virzīšanu. Viens no galvenajiem centra projektiem kopš 2006. gada ir lībiešu valodas un kultūras portāls livones.net.

Biedrības Līvõ kultūr sidām logotips.

Kontakti: info@livones.net

www.livones.net

facebook.com/livones.net/

twitter.com/livones_net

No kreisās: Renāte Blumberga, Baiba Damberga, Gundega Blumberga, Valts Ernštreits.