Sākums / Cilvēki / Organizācijas

Līvõ kultūr sidām (Lībiešu kultūras centrs) ir otra vecākā lībiešu sabiedriskā organizācija, kuru grupa lībiešu kultūras darbinieku nodibināja 1994. gada 2. aprīlī Rīgā. Tā pirmais vadītājs bija Valts Ernštreits. Vairāk nekā divdesmit gadus centru vadīja Gundega Blumberga. Kopš 2021. gada Lībiešu kultūras centra vadītāja ir Renāte Blumberga. Kopš 2022. gada centrs darbojas šādā sastāvā: vēsturniece Renāte Blumberga, grāmatu redaktore Gundega Blumberga, māksliniece un dzejniece Baiba Damberga un valodnieks Uldis Balodis.

Centrs nodarbojas ar lībiešu valodas, kultūras un vēstures pētīšanu un popularizēšanu, lībiešu valodas kopšanu un lībiešu mūsdienu kultūras procesu veicināšanu un virzīšanu. Viens no galvenajiem centra projektiem kopš 2006. gada ir lībiešu kultūrtelpas portāls livones.net. LKC divdesmit gadu darbība apkopota grāmatā “Aprobežosimies ar maksimumu” (apkopojusi G. Blumberga), centra paveiktais bija pamats LU Lībiešu institūta izveidei 2018. gadā. Tā atklāšanā jaundibinātā institūta topošais direktors V. Ernštreits uzsvēra:

“Lībiešu institūts nav radies tukšā vietā. Lībieši bijuši zinātnieku darba objekts daudzu valstu, arī Latvijas, pētniecības iestādēs, tomēr īpaša loma ir bijusi Lībiešu kultūras centram, kas no pašiem lībiešiem izaudzinājis pētniekus, kuri nu kļuvuši par jaunā institūta kodolu. Biedrības teju ceturtdaļgadsimtu ilgajā darbā tapusī pētnieciskā bāze – pētījumi un publikācijas, kursi augstskolām, datubāzes, plašais starptautiskais sadarbības tīkls – nu nonākusi Latvijas Universitātē, paverot jaunus apvāršņus lībiešu mantojuma apzināšanai un izpētei.”

Lībiešu kultūras centrs sagatavojis un sadarbībā ar citām sabiedriskajām organizācijām izdevis tādus informatīvus izdevumus kā bukletu latviešu un angļu valodā “Lībieši”, lībiešu dzejnieku kopkrājumu lībiešu un angļu valodā “Trillium”, kā arī Kārļa Staltes dzejoļu krājumu latviešu un lībiešu valodā “Bagātā jūrmala”, Baibas Dambergas dzejoļu krājumu “Es un citi es” u. c. Jaunākais izdevums ir mākslinieka Jāņa Beltes 130 dzimšanas dienai veltītā grāmata “Belte, tas mālders” (2023).

Biedrības Līvõ kultūr sidām logotips

 

Kontakti: info@livones.net

www.livones.net

facebook.com/livones.net/