Sākums / Cilvēki

Didriķis Volganskis (no 1939. g. Valgums; 1884. gada 29. septembris–1968. gada 12. augusts) – zvejnieks, kokamatnieks, laivu būvētājs, rosīgs sabiedriskais darbinieks un lībiešu patriots. Visu mūžu nodzīvojis Košragā. Brīvi runājis igauņu, latviešu un lībiešu valodā.

 

Līvu savienības priekšsēdis Didriķis Volganskis uzrunā lībiešu dziesmu svētku viesus un dalībniekus, 1934

 

1923. gadā nodibināja Dundagas jūrmalas zvejniecības biedrību “Kala”, kurā iestājās vairāk nekā 80 Košraga, Pitraga un Saunaga zvejnieku, par tās pirmo priekšsēdētāju ievēlēja D. Volganski. 1929. gadā Košragā zvejnieki pēc Volganska projekta un viņa vadībā uzbūvēja molu un redeles, pa kurām vieglāk varēja uzvilkt krastā un nolaist ūdenī laivas. Par pieredzi laivu būvniecībā Volganskis dalījās mēnešrakstā “Zvejniecības Vēstnesis”. Arī lībiešu kultūras dzīve 20. un 30. gados grūti iedomājama bez Didriķa Volganska. Viņš parakstīja “Līvõd Īt” statūtus, piedalījās lībiešu organizācijas dibināšanā un bija tās pirmais sekretārs, bet no 1933. līdz 1936. gadam vadīja Līvu savienību. Viņš piedalījās lībiešu karoga radīšanā, ko iesvētīja 1923. gada 18. novembrī, un arī lībiešu vīriešu tautastērpu veidošanā 1933. gadā Volganskim bijusi noteicošā loma. Volganskis organizēja lībiešu dziedātāju un aktīvistu viesošanos Sāmsalā 1935. gada jūlijā, bet svētkus Mazirbē ar sāmsaliešu un citu viesu piedalīšanos sarīkoja 1933. un 1934. gada vasarā.

Īpaši atzīmējams Volganska veikums lībiešu tautas nama celtniecības sagatavošanā. Viņš ne tikai rakstīja presē un organizēja talkas, bet arī iesaistījās nepieciešamo naudas līdzekļu sagādē un lietpratīgi kārtoja saimnieciskos jautājumus. Volganskis aktīvi līdzdarbojās mēnešrakstā “Līvli”. Tajā ievietoti viņa stāstījumi par zvejnieku dzīvi, par Līvu savienības darbību, par dažādiem svētkiem u. c. Volganskis rakstījis arī dzejoļus, un vairāki no tiem publicēti lībiešu dzejas izlasē “Es viltīgāks par tevi, menca!”, kā arī kļuvuši par dziesmu tekstiem.

Informācija atjaunota 2023. gada 1. septembrī.