Lingua / Publikācijas

Rakstā apskatīts prof. Tīta Reina Vītso ieguldījums lībiešu valodas pētniecībā.

ESUKA / JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.

Pilns raksts: Tuuli Tuisk, Karl Pajusalu, Tīta Reina Vītso darbs lībiešu izpētē = A journey of discovery through the Livonian world: the scholarly work of Tiit-Rein Viitso [ESUKA – JEFUL 2018, 9–2]