Lingua / Publikācijas

Rakstā apskatītas supīna inesīva funkcijas un iespējamā attīstība Salacas lībiešu valodā.

ESUKA / JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.

Pilns raksts: Miina Norvik, Helle Metslang, Karl Pajusalu, Supīna inesīvs Salacas lībiešu valodā = The supine inessive construction in Salaca Livonian [ESUKA – JEFUL 2018, 9–2]