Lingua / Publikācijas

Rakstā apskatīti salikteņu darināšanas principi lībiešu valodā, salīdzinot ar salikteņu veidošanas principiem latviešu un igauņu valodā.

ESUKA / JEFUL. Īpašais izdevums “Lībiešu studijas III” 2018.

Pilns raksts: Valts Ernštreits, Salikteņu darināšana lībiešu valodā = Compound formation principles in Livonian [ESUKA – JEFUL 2018, 9–2]