Lingua / Publikācijas

Rakstā apskatīts Salacas apkaimes lībiešu valodas stāvoklis 18. gs., sniedzot ziņas gan par lībiešu ģimenēm un runātājiem, gan par apstākļiem, kas ietekmēja lībiešu valodas zudumu.

ESUKA / JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.

Pilns raksts: Aldur Vunk, Salacas lībiešu valoda apgaismības laikmetā = The relationship between the Enlightenment and the survival of the Livonian language in Salaca Parish [ESUKA – JEFUL 2018, 9–2]