Lingua / Publikācijas

Rakstā apskatīta lībiešu valodas unikālā parādība – divu veidu toņu kontrasts uzsvērtās zilbēs.

ESUKA / JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.

Pilns raksts: Uldis Balodis, Nemodālā fonācija patskaņos ar lauzto intonāciju lībiešu valodā = Non-modal phonation associated with stød vowels in Livonian [ESUKA – JEFUL 2018, 9–2]