Lingua / Publikācijas

Rakstā apskatītas lībiešu valodas leksikas paplašināšanas iespējas – salikteņu darināšana, atvasināšana ar piedēkļiem un priedēkļiem, vārdu sakņu aizgūšana un kalku veidošana, kā arī principi, kas ievērojami to izmantošanā.

ESUKA / JEFUL. Īpašais izdevums “Lībiešu studijas II” (“Studies on Livonian II”). 2016.

Pilns raksts: Valts Ernštreits, Lībiešu leksikas paplašināšanas paņēmieni = Methods for expanding the Livonian lexicon [ESUKA – JEFUL 2016, 7–1]