Lingua / Publikācijas

Raksts veltīts aizguvumiem no viduslejasvācu, latviešu, vācu un krievu valodas lībiešu valodas Kurzemes un Salacas dialektā.

ESUKA / JEFUL. Īpašais izdevums “Lībiešu studijas I” (“Studies on Livonian I”). 2014.

Pilns raksts: Eberhard Winkler, Loanword strata in Livonian [ESUKA – JEFUL 2014, 5–1]