Lingua / Publikācijas

Rakstā apskatīta lībiešu valodas loma un situācija mūsdienās, kontekstā ar valodas situācijas aktualitātēm Latvijā.

ESUKA / JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018.

Pilns rakstsIna Druviete, Gunta Kļava, Lībiešu valodas loma Latvijā = The role of Livonian in Latvia from a sociolinguistic perspective [ESUKA – JEFUL 2018, 9–2]