Lingua / Publikācijas

Rakstā aprakstīti 20. gs. sākuma Vaides un Sīkraga lībiešu savstarpējās saziņas tīklu analīzes (Social network analysis) rezultāti un sniegts skatījums uz faktoriem, kas veicinājuši lībiešu valodas nomaiņu.

ESUKA / JEFUL. Special issue “Studies on Livonian III”. 2018

Pilns raksts: Patrick O’Rourke, Lībiešu savstarpējās saziņas tīkli un valodas nomaiņa = Livonian social networks and language shift [ESUKA – JEFUL 2018, 9–2]