Lingua / Publikācijas

Rakstā apskatīti darbības vārdu latviskie priedēkļi Salacas lībiešu dialektā, balstoties uz A. J. Šēgrēna vākumu.

ESUKA / JEFUL. Īpašais izdevums “Keele kõrgendikud”. 2017.

Pilns raksts: Ēberhards Vinklers, Darbības vārdu priedēkļi lībiešu valodā = Verbiprefiksid Salatsi liivi keeles [ESUKA / JEFUL 2017, 8–1]