Lingua / Publikācijas

Rakstā apskatīti Baltijas jūras somu un baltu senie kontakti un Baltijas jūras somu ienākšana patreiz apdzīvotajās teritorijās.

ESUKA / JEFUL. Īpašais izdevums “Lībiešu studijas II” (“Studies on Livonian II”). 2016.

Pilns raksts: Valter Lang, Early Finnic-Baltic contacts as evidenced by archaeological and linguistic data [ESUKA – JEFUL 2016, 7–1]