Lingua / Publikācijas

Rakstā apskatīti afrikatīvie slēdzeņi lībiešu valodā.

ESUKA / JEFUL. Īpašais izdevums “Lībiešu studijas III” (“Studies on Livonian III”). 2018

Pilns raksts: Tuuli Tuisk, Afrikātas lībiešu valodā = Observations on affricates in Livonian [ESUKA – JEFUL 2018, 9–2]