Päuvizt sõnād
plivīņțõ vt
 lehvitada ▫ plivināt, māt ● Mingizt ǭ’rõntõ agā pla’ggõ plivīņțõb tä’mmõn. KK78b17 Mingit riiet või lippu lehvitatakse talle. ▫ Kādu drēbi vai karogu plivina viņam.

sǟdlõ vt
 võrrelda ▫ salīdzināt

jeksõ vi
(a) eksida ▫ maldīties (kļūdaini uzskatīt) ● Se ä’b ūo tuo’ž, ta jeksūb. See ei ole tõsi, ta eksib. ▫ Tā nav taisnība, viņš maldās. (b) segadusse sattuda ▫ apjukt ● Rištīng jeksūb, si’z ä’b mūošta je’mmit, rištīng mēļ īeb jeksõnõks. KK78a47 Inimene eksib, siis ei mõista enam, inimese meel jääb segasesks. ▫ Cilvēks apjūk, tad vairs nesaprot, cilvēka prāts ir apjucis.

Vȯlgid tēriņtõd portāl livones.net ūds jags, missõst ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Paldīņ täs ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra ja līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels. Līvõ kīel vaindõkst tīemiz um tigtõn Lețkīel agentūr.

Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõs sõnād, nänt tǟntõkst ja kȭlbatimiz nägțõbõd kūoral ātõ ni lieudtõbõd ka sõnād formõd, mis võib nǟdõ, pīkstõs tīp nummõrtõ sõnā tagān. Jo laigā vȯtšimi nägțõb form ka mūši sõnādkēriš ja sīe, kui se sõnā um kȭlbatõd līvõ kērakīel korpusõs.

Vel tämnāigast ūds portāl jags līb sam samīņ nǟdõb ka līvõ kīel gramatīk, mis paldīņ tīebõd Tartu Iļīzskūols.

Kalendār
14/12
1923. āigast 14. detsembõrs um sindõn līvõ kēra/ ja kultūrtēji Valda Šuvcāne.
14/12
1937. āigast 14. detsembõrs Lețmō Rovteātrõs ežmiztkõrd um nǟdõb Mārtiņš Zīverts nägțimi „Līvõd veŗ”.
14/12
1999. āigast 28. detsembõrs Ministrõd kabinet vizāstõb vald pitkā-āigaliz merkprogram „Līvlizt Lețmōl”.
22/12
1893. āigast 22. detsembõrs um sindõn Īra kūor dirigent Didrõk Blūm (kūolõn 1970. āigasts).
23/12
1931. āigast 23. detsembõrs Sūomlizit Īt ja munt organizātsijd abkõks Jālgabs īrgõb ulzõ tūlda kūkēra „Līvli” (1931-1939), ežmi periōdli ulzandõks līvõ kīelkõks.