Päuvizt sõnād
pušmõ|tīe s
 teoorjus, mõisategu ▫ klaušas  2L10

pǭ’mi adj
 pahem ▫ kreisais, pretējais ● Ta kīeriz kabātõn pǭ’miz pūol pǟlõ. KK78.3 Ta keeras tasku pahupidi [~ pahema poole peale]. ▫ Viņš izgrieza kabatas uz āru. Ku sīlmadõn u’m pǭ’mi pūol pǟlõ, si’z lǟ’b kūolimiz pūolõ. PK88.22 Kui silmadel on pahem pool peal, siis läheb surma poole. ▫ Ja acīm ir kreisā puse virsū, tad iet uz miršanas pusi.

tuo’ž s
(a) tõde ▫ patiesība ♦ i’lzõ nä’gțõ tuo’ddõks Ap25.7 tõestada, näidata tõeks ▫ parādīt kā patiesību ● Se u’m sulā tuo’ž. 2L2 See on sulatõsi. ▫ Tā ir tīra patiesība. (b) õigus ▫ taisnība ● Sīe kõrd vȯ’ļ tuo’ž kalāmī’edõn. J22 Seekord oli õigus kalameestel. ▫ Šoreiz taisnība bija zvejniekiem. Se ei tuo’dkõks. KK77b See osutus tõeks. ▫ Tā izrādījās taisnība.

Vȯlgid tēriņtõd portāl livones.net ūds jags, missõst ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Paldīņ täs ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra ja līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels. Līvõ kīel vaindõkst tīemiz um tigtõn Lețkīel agentūr.

Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõs sõnād, nänt tǟntõkst ja kȭlbatimiz nägțõbõd kūoral ātõ ni lieudtõbõd ka sõnād formõd, mis võib nǟdõ, pīkstõs tīp nummõrtõ sõnā tagān. Jo laigā vȯtšimi nägțõb form ka mūši sõnādkēriš ja sīe, kui se sõnā um kȭlbatõd līvõ kērakīel korpusõs.

Vel tämnāigast ūds portāl jags līb sam samīņ nǟdõb ka līvõ kīel gramatīk, mis paldīņ tīebõd Tartu Iļīzskūols.

Kalendār
14/12
1923. āigast 14. detsembõrs um sindõn līvõ kēra/ ja kultūrtēji Valda Šuvcāne.
14/12
1937. āigast 14. detsembõrs Lețmō Rovteātrõs ežmiztkõrd um nǟdõb Mārtiņš Zīverts nägțimi „Līvõd veŗ”.
14/12
1999. āigast 28. detsembõrs Ministrõd kabinet vizāstõb vald pitkā-āigaliz merkprogram „Līvlizt Lețmōl”.
22/12
1893. āigast 22. detsembõrs um sindõn Īra kūor dirigent Didrõk Blūm (kūolõn 1970. āigasts).
23/12
1931. āigast 23. detsembõrs Sūomlizit Īt ja munt organizātsijd abkõks Jālgabs īrgõb ulzõ tūlda kūkēra „Līvli” (1931-1939), ežmi periōdli ulzandõks līvõ kīelkõks.