Lingua / LIV-EE-LV Sõnārōntõz
* ni’m 1 s *76
 nimi ▫ vārds, nosaukums ● Seļļi ni’m, mis zīḑ ä’b või mȯistõ. KK77 a Selline nimi, mida juut ei või mõista. ▫ Tāds vārds, kuru ebrejs nevar saprast.