Päuvizt sõnād
blǭ’ḑõ vi
(a) jampsida ▫ murgot ● Rujā amā āiga blǭ’ḑõb. Haige kogu aeg jampsib. ▫ Slimnieks visu laiku murgo. (b) jamada ▫ melst ● Ma īrgõb blǭ’ḑõ. 502.8 Ma hakkan jama ajama. ▫ Es sāku melst. Siedā sa mi’nnõn blǭ’ḑõd, ma siedā mit ä’b usk. KK78b17 Seda sa mulle jamad, ma seda mitte ei usu. ▫ To tu man mels, es tam nemaz neticu.

arū s
(a) aru ▫ saprāts, prāts  i’ļ|arū ülearu, liialt ▫ pārāk; sīlma|arū silmamõõt ▫ acumērs ♦ arū andõ aru anda ▫ atskaitīties; arū pǟ’zõ võttõ aru pähe võtta ▫ nākt pie prāta; arū sǭdõ aru saada ▫ saprast ● Pūoraz sai arū. J15 Põrsas sai aru. ▫ Sivēns saprata. (b) arusaamine, taip ▫ izpratne

plattõrtõ vi
 platerdada, laperdada ▫ purināties ● Pūŗaz plattõrtõb, tūļ plattõrtõb tǟnda. KK78b19 Puri platerdab, tuul platerdab teda ▫ Bura purinās, vējš to purina. Lind plattõrtõb tībõdõks ku ta ä’b sǭ uzreiz lindõ. KK78b16 Lind lehvitab tiibadega, kui ta ei saa kohe lennata. ▫ Putns vēcina spārnus, kad viņš uzreiz nevar lidot.

Vȯlgid tēriņtõd portāl livones.net ūds jags, missõst ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Paldīņ täs ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra ja līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels. Līvõ kīel vaindõkst tīemiz um tigtõn Lețkīel agentūr.

Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõs sõnād, nänt tǟntõkst ja kȭlbatimiz nägțõbõd kūoral ātõ ni lieudtõbõd ka sõnād formõd, mis võib nǟdõ, pīkstõs tīp nummõrtõ sõnā tagān. Jo laigā vȯtšimi nägțõb form ka mūši sõnādkēriš ja sīe, kui se sõnā um kȭlbatõd līvõ kērakīel korpusõs.

Vel tämnāigast ūds portāl jags līb sam samīņ nǟdõb ka līvõ kīel gramatīk, mis paldīņ tīebõd Tartu Iļīzskūols.

Kalendār
23/05
1996. āigast 23. maijs Lețmō Republik 6. Saeima mõitiņtõb pandõks „Iļ nim, līekõnim ja rov kēratõks vaidimiz”. Mõitõkst rõkāndõbõd iļ rov nim „lībietis (līvs)” ‘līvli‘.
26/05
1974. āigast 26. maijs um sindõn līvõ kīel tunšliji, Līvõ kultūr sidām ežmi jūodiji Valts Ernštreits.
30/05
1940. āigast 30. maijs um sindõn līvõd kuņštnikā Vilnis Blažēvics (kūolõn 1990. āigasts).
30/05
1920. āigast 30. maijs īrgõb ežmi Lauri Kettunen ja Oskar Loorits ekspedītsij līvõd jūs. Sǟl tieudmīed kuoŗŗõbõd līvõ kīel ja folklōr materiālidi.
04/06
1206. āigast 4. jūnijs Maŗt kōla pǟl sugūb līvõd ilzõnūzimi. Võitlõks āigal tappõbõd līvõd vaņīmiz Ako.