Päuvizt sõnād
vizāl adv
 kinni ▫ ciet ● I’bbi un kieudsõ vizāl. KK78b60 Hobune on köies kinni. ▫ Zirgs ir piesiets.

kapīņțõ vt
 etn.  pinnida ▫ kapināt ● Vikātõ kapīņțõb, rabūb vastõ, al u’m vikāt lakt, mis pǟl pidāb vikāt ja vazārõks rabūb, la’z vikāt tierā īegõ vȯitõks ja se vȯlks paŗīmstiz ī’edõb. 86.50 Vikatit pinnitakse, lüüakse vastu, all on vikatialasi, mille peal hoitakse vikatit ja haamriga lüüakse, et vikati tera muutuks õhukeseks ja see oleks paremini lõikav. ▫ Izkapti kapina, sit pa to, apakšā ir izkapts lakta, uz kuras tur izkapti un sit ar āmuru, lai izkapts asmens kļūtu plāns un tas labāk grieztu.

muiniz|āiga s
 muinasaeg ▫ senatne

Vȯlgid tēriņtõd portāl livones.net ūds jags, missõst ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Paldīņ täs ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra ja līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels. Līvõ kīel vaindõkst tīemiz um tigtõn Lețkīel agentūr.

Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõs sõnād, nänt tǟntõkst ja kȭlbatimiz nägțõbõd kūoral ātõ ni lieudtõbõd ka sõnād formõd, mis võib nǟdõ, pīkstõs tīp nummõrtõ sõnā tagān. Jo laigā vȯtšimi nägțõb form ka mūši sõnādkēriš ja sīe, kui se sõnā um kȭlbatõd līvõ kērakīel korpusõs.

Vel tämnāigast ūds portāl jags līb sam samīņ nǟdõb ka līvõ kīel gramatīk, mis paldīņ tīebõd Tartu Iļīzskūols.

Kalendār
22/12
1893. āigast 22. detsembõrs um sindõn Īra kūor dirigent Didrõk Blūm (kūolõn 1970. āigasts).
23/12
1931. āigast 23. detsembõrs Sūomlizit Īt ja munt organizātsijd abkõks Jālgabs īrgõb ulzõ tūlda kūkēra „Līvli” (1931-1939), ežmi periōdli ulzandõks līvõ kīelkõks.
27/12
1949. āigast 27. detsembõrs um sindõn Vald īžkist kaitstõb kultūr-istōriliz teritōrij „Līvõd rānda” lūoji ja direktōr Edgars Sīlis.