Päuvizt sõnād
i’m|ažā s
 imeasi ▫ brīnums ● Se u’m i’m|ažā. Se on imeasi. ▫ Tas ir brīnums.

pieksõ vt
 parkida ▫ miecēt, ģērēt

pulvõr s
 pulber ▫ pulveris

Vȯlgid tēriņtõd portāl livones.net ūds jags, missõst ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Paldīņ täs ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra ja līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels. Līvõ kīel vaindõkst tīemiz um tigtõn Lețkīel agentūr.

Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõs sõnād, nänt tǟntõkst ja kȭlbatimiz nägțõbõd kūoral ātõ ni lieudtõbõd ka sõnād formõd, mis võib nǟdõ, pīkstõs tīp nummõrtõ sõnā tagān. Jo laigā vȯtšimi nägțõb form ka mūši sõnādkēriš ja sīe, kui se sõnā um kȭlbatõd līvõ kērakīel korpusõs.

Vel tämnāigast ūds portāl jags līb sam samīņ nǟdõb ka līvõ kīel gramatīk, mis paldīņ tīebõd Tartu Iļīzskūols.

Kalendār
19/06
1938. āigast 19. jūnijs um sindõn pitkā-āigali ansambõl „Līvlist” vaņīm Ausma Liepa.
24/06
1924. āigast 24. jūnijs Irēl pidābõd ežmiži līvõd loulpivḑi.
25/06
1860. āigast 25. jūnijs Pitrõgs um sindõn sūŗ līvõ kīel ja folklōr tīedaji Maŗī Berthold-Šaltjār (kūolõn 1930. āigasts).
26/06
1926. āigast 26. jūnijs um sindõn filolog, līvõ kīel tuņšliji Eduard Vääri (kūolõn 2005. āigasts).
26/06
1996. āigast 26. jūnijs Irē rovkuodās vȯļ „Letonika” nõvpidāmi. Sīe Lețmō Tieudakadēmij vȯļ pivāstõn akadēmik Andreas Johann Sjögren ja krieviņi (vaḑā) ekspedītsij 150. āigastõn.