Päuvizt sõnād
poukõ vi
(a) paugatada, plahvatada ▫ sprāgt ● u’m pidāmõst, ku ä’b pouk lǭ’igi. KK77 a Tuleb hoida, et ei paugata lõhki. ▫ Jātur, lai nesasprāgst pušu. (b) lõheneda, lõhki minna ▫ sprēgāt ♦ poukõ lǭ’igi 79/6 lõhki minna ▫ sasprēgāt ● Kațki ä’b kuost, ku ta pōkõb lǭ’igi. Haav ei parane, kui ta lõheneb. ▫ Brūce nedzīst, ja tā sasprēgā. (c) praksuda ▫ brakšķēt ● Pūd poukõbõd tu’lsõ. KK78b18 Puud praksuvad tules. ▫ Koki brakšķ vējā.

pǭsmõz s
 lüli, järk ▫ posms

ūška|vijā s
 maomürk ▫ čūskas inde

Vȯlgid tēriņtõd portāl livones.net ūds jags, missõst ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Paldīņ täs ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra ja līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels. Līvõ kīel vaindõkst tīemiz um tigtõn Lețkīel agentūr.

Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõs sõnād, nänt tǟntõkst ja kȭlbatimiz nägțõbõd kūoral ātõ ni lieudtõbõd ka sõnād formõd, mis võib nǟdõ, pīkstõs tīp nummõrtõ sõnā tagān. Jo laigā vȯtšimi nägțõb form ka mūši sõnādkēriš ja sīe, kui se sõnā um kȭlbatõd līvõ kērakīel korpusõs.

Vel tämnāigast ūds portāl jags līb sam samīņ nǟdõb ka līvõ kīel gramatīk, mis paldīņ tīebõd Tartu Iļīzskūols.

Kalendār
04/03
1938. āigast 4. märtsõs um sindõn ēsti kīeltieudmīez, līvõ kīel tuņšliji Tiit-Rein Viitso.
06/03
1902. āigast 6. märtsõs Kuoštrõgõl um sindõn līvõd kēramīez August Skadiņ (kūolõn 1945. āigasts).
09/03
1909. āigast 9. märtsõs um sindõn lūoltiji ja kīel tuņšliji Pētõr Damberg (kūolõn 25.04.1982.).
26/03
1994. āigast 26. märtsõs um puōjtõd Līvõ Kultūr Sidām.
01/04
1831 – um sindõn Līvõ skūolmēstar, lūoltiji ja tulkiji Pētõr Prints. Kūolõn 1889. āigasts.