Päuvizt sõnād
bēkõ vi
(a) möirata ▫ rēkt (b) möögida ▫ maurot ● Ǟrga bēkõb, nī’emõ. *156.1 Härg möögib, lehm. ▫ Vērsis mauro, govs. Ǟrgad bēkõbõd. 86a18 Härjad möögivad. ▫ Vērši mauro. Vā’škizt ka mūndakõrd īekõbõd ja bēkõbõd. 86a18 Vasikad kah mõnikord hüppavad ja möögivad. ▫ Teļi arī reizēm lec un mauro. Nī’emõd bēkõbõd mūndakõrd. 86a18 Lehmad möögivad mõnikord. ▫ Govis mauro dažreiz. Ta bēkõb – bȱ, bȱ! 86a18 Ta möögib – möö, möö! ▫ Tas mauro – mū, mū! (c) töinata ▫ brēkt ● Piški ne’i bēkõb. KK78b4 Väike [laps] nii töinab. ▫ Mazais tā brēc. (d) jaurata ▫ aurot ● Jarā jūobõn bēkõb. Joobnu jaurab. ▫ Piedzēries auro.

krǭpš s
 kaabits, kraap ▫ skrāpis

vȯrd|āinad s
pl  lameussirohi ▫ tārpu zāles ● Āndab lapsõn vȯrdaiņi, la’z vȱrdõd läkkõd u’lzõ. 74.30 Antakse lapsele ussirohtu, et solkmed läheksid välja. ▫ Bērnam dod tārpu zāles, lai cērmes iznāktu ārā.

Vȯlgid tēriņtõd portāl livones.net ūds jags, missõst ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Paldīņ täs ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra ja līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels. Līvõ kīel vaindõkst tīemiz um tigtõn Lețkīel agentūr.

Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõs sõnād, nänt tǟntõkst ja kȭlbatimiz nägțõbõd kūoral ātõ ni lieudtõbõd ka sõnād formõd, mis võib nǟdõ, pīkstõs tīp nummõrtõ sõnā tagān. Jo laigā vȯtšimi nägțõb form ka mūši sõnādkēriš ja sīe, kui se sõnā um kȭlbatõd līvõ kērakīel korpusõs.

Vel tämnāigast ūds portāl jags līb sam samīņ nǟdõb ka līvõ kīel gramatīk, mis paldīņ tīebõd Tartu Iļīzskūols.

Kalendār
21/09
1217. āigast 21. septembõrs taplimiz āigal Viljandi jūs um kūolõn līvõ pēļinikā Kaupo.
22/09
2001. āigast 22. septembõrs Krimuldas um vāldiž tīedõd Kaupo mǟdõltõkskiv.
23/09
1926. āigast 23. septembõrs um sindõn līvõ loulansambõl „Līvlist” pitkā-āigali dirigent Ārija Mauriņa (kūolõn 2006. āigastõs).
25/09
1735. āigast 25. septembõrs um sindõn päp, līvõ – saksā sõnārōntõ kubbõsǟdiji Friedrich Kristian Ludwig (kūolõn 1811. āigastõs).
29/09
1884. āigast 29. septembõrs um sindõn lūoltiji, Līvõd Īt vaņīm Didrõk Vālgamā (Volganski-Valgum, kūolõn 1968. āigastõs).