Lingua / Tuņšlimizt

Kēra um pivāstõd täpīņtimiztõn saksākīelst, lețkīelst ja krīevõkīelst līvõkīel Kurāmō ja Salāts murds.

ESUKA / JEFUL. Īpašais izdevums “Lībiešu studijas I” (“Studies on Livonian I”). 2014.

Täuž kēra: Eberhard Winkler, Loanword strata in Livonian [ESUKA – JEFUL 2014, 5–1]