Lingua / Tuņšlimizt

Kēra vaņţlõb kǭdtõ līvõ kīel pūojvīțõ – Salāts līvõ kīeldõ ja Kurāmǭ līvõ kīeldõ. Kēras um pǟažālistõz ītõltõd ilāpierīži fonētiži ja gramatik tǟtõkši, rǭžki ka pūojsõnāvīļļõ. Pūoj-Lețmǭl Salāts joug immõrkouts kȭlbatõd līvõ kēļl um setmiņ tuoisti äbku Kurāmǭ līvõ kēļ. Kēra vȯtšūb pūojḑi, mikš se nei um. Jagīņ um lețkēļ mȯj vȯnd kangtimi, jaggõld um aigāli kazāndimi äbțõn vȯidõ muinliži tǟtõkši. Kurāmǭ līvõ kīel vežgõrmurd um vȯnd ūdlimi.

ESUKA / JEFUL. Īžki ulzandõks “Studies on Livonian I”. 2014.

Täudli kēra: Karl Pajusalu, Salāts līvõ kīel siḑīmõd Kurāmǭ līvõ kīelkõks = The relationship between Salaca Livonian and Courland Livonian dialects [ESUKA – JEFUL 2014, 5–1]