Lingua / Tuņšlimizt

Kēra um iļ līvõ kīel kēratõd ovātõd, mis ātõ Ēsti Literatrmuzējsõ kultūristōrij arhīvõs ja midā kēļnikād sōbõd kȭlbatõ eņtš tuņšlõkšis. Amā sūŗimi līvõ kīelovātõd kub, kus ātõ immõr 1200 līedpūoldõ ulzandõmõt tekstidi, um 175. fond agā Oskar Loorits fond. Ēsti folklōr tuņšliji Oskar Loorits (1900–1961) kei līvlizt jūsõ tieudlizt võttõkstõks setmiņ kõrdõ 1920. ja 1930. āigastis ja äbțiz ka līvliztõn nänt kultūrtīesõ. Ku Oskar Loorits kubbõpūtimi līvliztõks vȯļ pǟažālistõz kērakouţi, sīesõt um Oskar Loorits arhīv vǟrtli tīetovāt äb set iļ līvõ ītkub ja kultūr, bet ka līvõ kīel tuņšlimiz pierāst. Sīes 175. fonds um ka pǟgiņ irgizt līvõ lūolõ ja tulkõmidi līvõ kīelõ.

ESUKA / JEFUL. Īžki ulzandõks “Studies on Livonian I”. 2014.

Täudli kēra: Renāte Blumberga, Līvõ kīel tekstõd Ēsti Literatūrmuzēj 175. agā Oskar Loorits fondõs = Livonian language texts in the Estonian Literary Museum 175th or Oskar Loorits fund [ESUKA – JEFUL 2014, 5–1]