Lingua / Tuņšlimizt

Sīes kēras autor ītlõb līvõ kīel pīlõkst mitsmõd munt ädātõd kīeldkõks Eirōpõs. Sǟdlimi gǟl kīeldkõks, mis rõkāndõb Man kǭla pǟl, nägțõb interesantidi paralelidi līvõ kīel vȯlmizõks.

ESUKA / JEFUL. Īžki ulzandõks “Studies on Livonian I”. 2014.

Täudli kēra: Christopher Moseley, Līvõ kēļ – Eirōp amā ädātõd kēļ? = Livonian – the most endangered language in Europe? [ESUKA – JEFUL 2014, 5–1]