Lingua / Tuņšlimizt

Vāldamiersūomõ kīeld tuņšlijid ātõ pāinatõn ku līvõ kīel um īžki munt vāldamiersūomõ kīeld siegās, sīepierāst ku līvõ kīels um pǟgiņ leţkīelst perīņ elementidi. Leţkīel mȯjjimi līvõ kīel pǟlõ um tuodpūolst laigāli, se um nägţõb amši kīel tazāpīndis. Baltõd mȯjjimi līvõ kīel pǟlõ um nei kīel ku āiga pūolstõ setkȭrdali. Līvliztõn, īžkiz Kurāmō līvliztõn um kōgiņ aigõ vȯnd kubbõpūtimiži mōkurāliztõks agā kuršõdõks, kis vȯļtõ nänt kāimad. Sīepierāst um līvõ kīelsõ īend pǟgiņ kīel elementidi jedlõmist kurā kīelst, mis kūliz baltõd kīeld sieggõ. Kurā kēļ ja sīe kūož munt baltõd kīeld siegās um īdõkabāl vȯnd iļrõkūd temāt. Sīes kēras sōb vaņţõltõd kurā kīel võibizt ainõ līvõ kīel īžkis tazāpīndis.

ESUKA / JEFUL. Īžki ulzandõks “Studies on Livonian I”. 2014.

Täudli kēra: Lembit Vaba, Kuršõd kīel ain līvõ kīels = Curonian linguistic elements in Livonian [ESUKA – JEFUL 2014, 5–1]