Lingua / Tuņšlimizt

Jegā piški jūrõāndam līvõ kīel sõnāvīļa kubbõn um tǟdzi. Rōz jūrõ võib sōdõ ka Juris Plāķis kubbõ pandõd lețkīel kūožnimūd ulzandõksõst, īžkist Kurāmō kūožnimīst, kus siegās ātõ ka līvõkēļizt. Sīes kubs ātõ nei J. Plāķis eņtš kuoŗdõd kūožnimūd, ku ka toponīmd August Bīlenštein onomastika materiālišt, mis setmiņ kilgõnd skūollapst ātõ sōtõnd Lețmō folklōr arhīvõn. Se kēra nīžõb iļ oronīmd (mägūd nimūd).

ESUKA / JEFUL. Īžki ulzandõks “Studies on Livonian I”. 2014.

Täudli kēra: Ojārs Bušs, Dūoņig pagāst līvõpierrizt oronīmõd (mägūd nimūd) Juris Plāķis lețkīel kūožnimūd ulzandõksõs = Dundaga parish oronyms (hill names) of Livonian origin in Juris Plāķis’ Latvian toponym publication [ESUKA – JEFUL 2014, 5–1]