Lingua / Tuņšlimizt

Līvõ kīelsõ sǭbõd võttõd ja pǟlõpandõd tīedõbõd ja vajāgõmõd ulzõ kītõd pǟažālistõz konstruktsijd abkõks, kunā kūlõbõd abtīemizsõnād piḑīm ja piḑīkstūldalǟdõvȱlda ja līdõ nõtkijid formõd. Konstruktsijd sūr lug sǭb lītiņtõd īdtuoistõn alīzeitõks pǟlõ, mingiztõn um kuolm komponentõ: (a) kāndatiji subjekt nominatīvs agā kāndatiji objekt datīvs, (b) predikātabtīemizsõnā, (c) pǟtīemizsõnā infinitīv, supīn form agā vaitsõnā agā siz advärb vajāg objektažāsõnāks.

ESUKA / JEFUL. Īžki ulzandõks “Studies on Livonian I”. 2014.

Täudli kēra: Tiit-Rein Viitso, Võttõd ja pǟlõpandõd tīedõbõd ja vajāgõmõd ulzõkītõmi līvõ kīelsõ = Expressions of obligation, duty, and necessity in Livonian [ESUKA – JEFUL 2014, 5–1]