Start page / Events / 2020

No Ilzes Kārkluvalkas atvadoties

Livones.net

06/03/2020

Skumji apzināties, ka Ilze Kārkluvalka (22.07.1950.–06.03.2020.) par lībiešiem un piekrastes ļaudīm vairs nerakstīs. Šo daudzo gadu garumā, kopš Ilze, strādādama “Talsu Vēstu” redakcijā, ietvēra savā uzmanības lokā lībiešus, esam ar viņu tikušies tiešām neskaitāmas reizes. Lai cik saspringta bijusi situācija – un lībieši ne reizi vien bijuši īsti drāmas meistari –, Ilze vienmēr saglabājusi mieru, rāmā atturībā vēstīdama par notiekošo avīzes lappusēs. Ilzei piemita žurnālistu vairākumam netipiska prasme ar rakstīto vārdu nesaasināt situāciju, bet atrast un pastāstīt par to, kas ir uzmanības vērts.

Ilze Kārkluvalka. Daiņa Kārkluvalka foto

Ilzes Kārkluvalkas rakstītais paliks ne tikai “Talsu Vēstu” lappusēs, bet arī “Lībiešu gadagrāmatās” un Lībiešu kultūras centra 20 darba gadiem veltītajā grāmatā “Aprobežosimies ar maksimumu”. Paturot Ilzi gaišā piemiņā, Lībiešu kultūras centrs, Līvu savienība un nodibinājums “Rānda” izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenei un kolēģiem.