Start page / Events / 2020

Lībieši! Ķeramies pie darba, lai kopīgi pastāvētu pāri laikiem!

Valts Ernštreits. Lībietis, LU Lībiešu institūta vadītājs

14/04/2020

2020. gada sākumu lībiešu dzīvē ir iezīmējušas trīs svarīgas lietas: lībiešu sabiedrisko organizāciju un LU Lībiešu institūta kopīgais paziņojums par lībiešu kultūrtelpas virzību iekļaušanai UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma neatliekami glābjamo vērtību sarakstā, divu Lībiešu kultūrtelpai svarīgo cilvēku sarakstā iekļautu lībiešu – Irmgardes Cerbahas un Alvīnes Veinbergas – aiziešana mūžībā un COVID19 pandēmija, kas kā smaga ēna gulstas pāri Latvijai, mainot ikviena ikdienas darba ieradumus un liekot aizdomāties par to, cik trausla var būt gan atsevišķa cilvēka, gan veselas tautas pastāvēšana.

Lai šis pārdomu laiks atstātu paliekošas un vērtīgas pēdas lībiešu rītdienā un kļūtu par rosinājumu ikvienam lībietim vairāk padomāt un parūpēties par lībiešu nākotni, LU Lībiešu institūts aicina ķerties pie tā, ko Lauri Ketunens savulaik nodēvēja par “drosmīgo lībiskuma glābšanas darbu” – apkopot visas tās tuvās vai tālās ieceres un darāmos darbus, kas nepieciešami, lai saglabātu lībiešu kultūru mums un nākamajām paaudzēm.

Lai to paveiktu, LU Lībiešu institūts lūdz ikvienu lībieti, lībiešu sabiedriskās organizācijas, lībiešu mantojuma saglabāšanas entuziastus sūtīt savas ieceres, plānus, savas domas, idejas un viedokli par to, kas būtu darāms, lai saglabātu un nodotu tālāk lībiešu valodu, kultūru, tradīcijas – lai cik šīs ieceres un plāni būtu mazi vai lieli. Jo tikai paši lībieši var lemt par to, vai un kāda būs lībiešu nākotne.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs kopīgi varētu pateikt, ka zinām, kas un kā darāms; ka saprotam gan to, ko spējam paveikt paši, gan to, kur mums nepieciešama palīdzīga roka – arī no Latvijas, kura savulaik apņēmusies un apliecinājusi savu vēlmi šo palīdzību sniegt, lai gan laiku pa laikam par to nākas atgādināt.

Priekšlikumus līdz 15. maijam sūtiet uz LU Lībiešu institūta e-pasta adresi liv@lu.lv. Visas saņemtās idejas un ieceres tiks apkopotas, lai iekļautu tās, gatavojot Lībiešu kultūrtelpas pieteikumu UNESCO, kā arī priekšlikumus dažādām iestādēm.

Mēs, lībieši, esam sīksti. Paliksim tādi arī turpmāk!