Start page / Events / 2020

Lībiešu sabiedriskās organizācijas un dziedošie kolektīvi atkal izsludina Lielo putnu modināšanas dienu, un šogad tās datums noteikts 21. martā no rīta. Tradicionāli – pirmajā sestdienā pēc pavasara saulgriežiem, un šogad pavasara sākums ir 20. martā pulksten 5 un 50 minūtēs.

Putnu modināšana Kolkā 2018. gadā. Baibas Šuvcānes foto

Zibakcijā aicināts iesaistīties jebkurš – gan dziesmu ansambļi un kopas, gan paši lībieši un lībiešu draugi, gan ikviens, kurš gatavs uzņemt pavasari.

Vieta: jebkura, kur tuvumā ūdens – pie jūras, pie Daugavas, Gaujas, Ventas, Salacas vai citas upes, pie Vilkmuižas, Usmas, Limbažu Lielezera vai kāda cita ezera.

Putnu modināšana ir sens lībiešu rituāls, kas tradicionāli noticis pavasara saulgriežu rītā vai Lieldienu pirmajā svētku rītā, kad tika dziedāta putnu modināšanas dziesma “Tšītšōrlinkizt”, kurai piemita buramvārdu raksturs. Lībieši ticēja, ka putni rudenī neaizlido prom, bet gan pārlaiž ziemu, gulēdami kādā slēpnī, piemēram, upes dibenā vai ezera un jūras krastā, un pavasarī tie jāmodina, lai ceļas augšā. Modināšanas rituālam bija arī citi motīvi: izlūgties zvejas laimi, pieburt meitu vai puisi. Ejot pie jūras, ņēma līdzi arī ziedojumu jūras mātei – kādu drusku no svētku ēdieniem un dzērieniem.

Dziedāsim kopā ar lībiešiem – sauksim pavasari, modināsim putnus un lībieti sevī!

 

Tšītšōrlinkizt, tšītšōrlinkizt, ni um āiga ilzõ nūzõ, tšītšōr, tšītšōr!

Ni tēg maggõnd pitkõ ūnda, īestõ īezõ, pǟvast päuvõ, tšītšōr, tšītšōr!

 

Liebbizt liestād mäddõ mierrõ, vōjlizt liestād mūzõ mierrõ, tšītšōr, tšītšōr!

Jõvād lūomõd mäddõ mõtsõ, sudūd, okšīd, mūzõ mõtsõ, tšītšōr, tšītšōr!

 

Jõvād pūošõd mäddõ killõ, kõzzizt pūošõd mūzõ killõ, tšītšōr, tšītšōr!

Kierdõd neitsõd mäddõ killõ, lāiskad neitsõd mūzõ killõ, tšītšōr, tšītšōr!

 

Tšītšōrlinkizt, tšītšōrlinkizt, ni um āiga ilzõ nūzõ, tšītšōr, tšītšōr!

Ni tēg maggõnd pitkõ ūnda, īestõ īezõ, pǟvast päuvõ, tšītšōr, tšītšōr!

 

Čīčōrputni, čīčōrputni, nu ir laiks augšā celties, čīčōr, čīčōr!

Garu miegu gulējuši, nakšu naktis, dienu dienas, čīčōr, čīčōr!

 

Treknās butes mūsu jūrā, švakās butes citā jūrā, čīčōr, čīčōr!

Labie zvēri mūsu mežā, vilki, lāči citā mežā, čīčōr, čīčōr!

 

Labie puiši mūsu ciemā, sliktie puiši citā ciemā, čīčōr, čīčōr!

Čaklās meitas mūsu ciemā, slinkās meitas citā ciemā, čīčōr, čīčōr!

 

Čīčōrputni, čīčōrputni, nu ir laiks augšā celties, čīčōr, čīčōr!

Garu miegu gulējuši, nakšu naktis, dienu dienas, čīčōr, čīčōr!