Start page / Events / 2018

Lībiešu valoda “Memrise” kopienā

Reinis Zumbergs

16/08/2018

“Memrise” ir viena no populārākajām valodu apguves platformām internetā. Tajā pieejami kursi vairāk nekā 180 pasaules valodās un to paveidos. Tajā var apgūt arī kartīšveida informāciju jebkurā jomā, sākot ar mākslām un zinātnēm līdz pat izklaidei un popkultūrai.

Ekrāntēli no “Memrise” aplikācijas

“Memrise” savos uzdevumos iestrādājuši zinātniski pārbaudītas metodes atmiņas optimālai noslodzei, kā arī uzdevumi papildināti ar spēles un sacensības elementiem, tā padarot mācīšanos gan aizraujošu, gan iedarbīgu. Kursus var apgūt ikviens, izveidojot sev kontu. Pārlūkā jāapmeklē memrise.com vai arī “Android” [1], “Apple” [2] viedierīcē jāuzstāda “Memrise” aplikācija. Atšķirībā no daudzām līdzīgām platformām, “Memrise” portālā jebkuram ir iespēja izveidot pašam savu kursu.

Ideja pašiem izveidot kursu lībiešu valodā radās pēc “Mierlinkizt 2017”. Par godu Somijas simtgadei bijām iemācījušies vienu somu tautasdziesmu. Lībiešu valodas entuziasts un daudzgadējs nometnes pedagogs Reinis Zumbergs vēlējas nedaudz iepazīties ar somu valodu, lai apjaustu tās tuvību lībiešu valodai. “Memrise” iekrita acīs kā vispieejamākais rīks šādam nolūkam. Pēc mēneša iepazīšanās ar somu un arī ar igauņu kursu, Reinis nejauši uzgāja lībiešu valodas kursu, ko veidojis kāds “Memrise” kopienas valodu entuziasts. Kursā bija daudz kļūdu, un tajā netika izmantotas nekādas multimediju iespējas. Tai brīdī radās ideja veidot jaunu kursu bērnu nometnes laikā. Paralēli arī nometnes plānojums bija pamainījies tā, ka šādu projektu varēja lieliski īstenot. Pirmkārt, bija ieviests tematisko vakara nodarbību laiks, kad kāds no pedagogiem vada nodarbību visai nometnei. Otrkārt, bija pieteikušies vairāki brīvprātīgie, kas strādāja Reiņa vadībā.

Darba grupa apstrādā iegūto materiālu, veidojot multimediju vienības, ko pievienot kursam.
Reiņa Zumberga foto

Iecerētajā tematiskajā vakara nodarbībā bērni tika sadalīti grupās. Katrai grupai tika dots viens pieaugušais kā palīgs un vairākas lībiešu valodas ābeces vārdu meklēšanai. Uzdevums bija no dotajiem alfabēta sākuma burtiem sastādīt nelielu vārdu sarakstu no dažādām vārdšķirām un uzzīmēt vārdus, kurus iespējams vizualizēt. Kad grupas vārdu saraksti bija gatavi un daļa grupas biedru nodarbojās ar zīmēšanu, citiem bija iespēja ierakstīt izvēlēto vārdu izrunu.

Reinis kopā ar brīvprātīgajiem – Akselu Truli, Katrīnu Bilsēnu, Kristeru Lukševicu un Linardu Liepenieku – nodarbībā iegūto materiālu apkopoja un apstrādāja ievietošanai jaunizveidotajā kursā. Attēlu apstrādei darba grupa saņēma ieteikumus no topošās fotogrāfes, arī ilggadējas nometnes dalībnieces un nu jau audzinātājas Megijas Grīnertes. Ar vārdu ieskaņošanu pareizā izrunā palīdzēja valodas pasniedzēja Ērika Krautmane.

Strādājot grupā, bērni meklē vārdus ābecē, veido sarakstu, zīmē.
Ievas Zdanovskas foto

Kurss pieejams ikvienam [3], vispirms izveidojot “Memrise” kontu [4]. Kursā šobrīd ievietoti aptuveni 100 vārdi un frāzes, 180 izrunas un 60 attēli. Darbs pie kursa turpināsies gan lēnītēm gada laikā, gan pilnā sparā atsāksies nākamajā nometnē. Jau nometnes laikā bērniem bija iespēja izmēģināt jaunizveidoto kursu. Viņi atzina, ka šādi mācīties valodu ir aizraujoši. Varēja arī novērot, ka bērnus papildus piesaista pašu zīmējumi un ieskaņotās balsis. Rakstīšanas brīdī kursam ir 17 sekotāju un vadībā izvirzījusies ilggadēja nometnes dalībniece Katrīna Skuja.

Daži no bērnu zīmējumiem

 

[1] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.memrisecompanion

[2] https://itunes.apple.com/us/app/memrise-language-learning/id635966718?mt=8

[3] https://www.memrise.com/course/2013932/libiesu-valoda-livo-kel/

[4] Izveidojot kontu, “Memrise” jautā, kādu valodu mācīsieties. Izvēlieties jebkuru. Pēc konta izveides atveriet iepriekš minēto saiti uz lībiešu valodas kursu.