Start page / Events / 2017

Lībiešu dziesmu ansambļi kopā dzied un svin Lībiešu karoga dienu

Ieva Ernštreite, Līvu savienība

19/11/2017

Svētki ir īsti, ja tiem gatavojas no sirds. 19. novembrī Līvu savienības Ventspils nodaļas aicināta, pilsētas Kultūras centrā pulcējās lībiešu saime no Kolkas, Mazirbes un Rīgas. Lībiešu karoga svētkus sevišķi krāšņus darīja Kolkas ansambļa “Laula”, Rīgas lībiešu dziesmu ansambļa “Līvlist”, Tārgales ansambļa “Kāndla” un Ventspils lībiešu dziesmotā kolektīva “Rāndalist” muzicēšana. Priecīgi un unikāli, jo pavisam retas ir reizes, kad kopā sanāk šie četri lībiešu kolektīvi.

Krāšņi tērpi, jestri danči un kopā dziedāšana. Atmiņu brīži par dzīvi un cilvēkiem dzimtajos lībiešu ciemos, skatoties dokumentālu filmu fragmentus.

Svētkos labi jutās arī šīs dienas īpašie viesi – ventiņu stāstniece Līga Reitere un valodnieks, tulkotājs Matīss Treimanis, aizrautīgi vedinot svētku dalībniekus cauri  valodošanai ventiņu dialektā, kurā labi jaušama lībiešu valodas klātbūtne.

Kolkas ansamblis “Laula”, Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist”, Tārgales ansamblis “Kāndla” un Ventspils lībiešu ansamblis “Rāndalist” Lībiešu karoga dienā 19.11.2017. Foto: Ainars Gaidis