Start page / Events / 2014

Kopš novembra Ventspilī ar apvienības „Rānda” rosīgās vadītājas Māras Vīgertes gādību un ciešā sadarbībā ar Līvu savienības lībiešu grupas vecāko Ausmu Ernestovsku divas reizes mēnesī notiek darbošanās ar lībiešu valodu. Strādājam 6. vidusskolas telpās.

Drīz vien sarosījās arī Kolkas grupa. Arī Kolkā nodarbības notiek divas reizes mēnesī centrā ”Kūolka” vai arī pamatskolā. Šeit par tām ir atbildīgas skolotāja Mārīte Zandberga un Līvu savienības lībiešu grupas vadītāja Maija Rēriha.

Veidojot nodarbības, izmantoju gan savu ābeci, gan leksiku no „Vārdiem un rakstiem”, turklāt katrai nodarbībai piedāvāju arī jaunu materiālu.