Start page / Events / 2006

IZVEIDOTA LĪBIEŠU GADAGRĀMATA 2006

Gunta Kāle

12/06/2006

13. jūnijā plkst. 17.00 Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta telpās, Blaumaņa ielā 5a, 5. stāvā, notiks „Lībiešu gadagrāmatas 2006″ atvēršana un Lībiešu kultūras un valodas portāla www.livones.net pirmās kārtas atklāšana. Pasākumā piedalīsies sekretariāta vadītāja Kristīne Vāgnere, Līvõ kultūr sidām (Lībiešu kultūras centra) vadītāja un gadagrāmatas sastādītāja Gundega Blumberga un viens no portāla www.livones.net veidotājiem Valts Ernštreits.

LÄ«bieÅ¡u gadagrÄmata 2006. (Zane ErnÅ¡treite / LKS arhÄ«vs)„Lībiešu gadagrāmatai” šogad aprit piecpadsmitā gadskārta – sākotnēji tā iznākusi kā kalendārs, bet kopš 1996. gada lasītāji to saņem ar gadagrāmatas nosaukumu. Tā sniedz ieskatu ne tikai lībiešu vēsturē un cilvēku likteņos, bet arī kultūras procesos un kontaktos ar radu tautām. Šīgada gadagrāmatā, turpinot tradicionālo modeli, raksti sagrupēti četrās tematiskās nodaļās: vēstures avoti, radu saimē, lībiskais latviskajā un notikumi. Vēstures sadaļa aptver laika posmu desmit gadsimtu garumā, stāstot gan par lībiešu bruņurupuču saktām un Sateseles pils valdnieku Dabreli, jo šogad aprit 800 gadu, kopš Dabrelis atļāva veikt kristīgo misiju savā zemē, gan par 19. un 20. gadsimta mijas dzīvi lībiskajos zvejniekciemos Mazirbē un Pitragā.

Savukārt nodaļā „Radu saimē” ievietotas somu mācītāja Helles Kalervo Ervie vēstules – viņš bijis pirmais, kurš lībiešiem sludināja dievvārdus viņu dzimtajā valodā, un šogad aprit 75 gadi kopš pirmā lībiskā svētbrīža Mazirbē. Nodaļu „Lībiskais latviskajā” ievada publikācija par lībiešu valodas stāvokli mūsdienu Latvijā, un tā ir pirmais analītiskais raksts par šo tematu. Nodaļā „Notikumi” publicēti divi apkopojumi: 2006. gads lībiešu kultūrvēsturē un 2005. gada svarīgākie notikumi saistībā ar lībiešiem. Lasītājiem ir iespēja iepazīties ar sešām pēdējos divos gados iznākušajām grāmatām par lībiešiem un saņemt informāciju par gadagrāmatas autoriem.

Jaunizveidotais Lībiešu valodas un kultūras portāls www.livones.net, ar kura pirmās kārtas testa versiju rīt tiks iepazīstināts ikviens interesents, ir pirmais mēģinājums radīt internetā vietni, kurā būtu saņemama vispusīga un zinātniski korekta informācija par visu, kas attiecas uz lībiešiem. Tematika ir ļoti plaša: sākot no vēstures un tradicionālās kultūras, turpinot ar literatūru, folkloru, mūziku, mākslu, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām līdz pat biežāk uzdotajiem jautājumiem un jokiem. (Lībiešu kultūras centrs), kas izstrādājis šo projektu, paredz, ka informācija būs saņemama trīs valodās: ne tikai latviešu, bet arī lībiešu un angļu.