Start page / Events / 2022

Pēc pavasara kopsapulcēm abās vecākajās lībiešu sabiedriskajās organizācijās notikušas vairākas pārmaiņas.

Līvu savienības tiešsaistes kopsapulcē viens no darba kārtības jautājumiem bija valdes un valdes vecākā vēlēšanas. Valdē darbu turpinās Ausma Ernestovska (Ventspils nodaļa), Teiksma Pobuse (Mazirbes nodaļa), Maija Rēriha (Kolkas nodaļa), Monta Kvjatkovska (Rīgas nodaļa). Valdē ievēlēti arī Baiba Šuvcāne, Pēteris Dambergs un Jānis Mednis. Par LS valdes vecāko atkārtoti ievēlēta Ieva Ernštreite, kura organizāciju vada jau kopš 2012. gada.

Pēc pārreģistrācijas Līvu savienībā šobrīd ir 141 biedrs, ieskaitot 13 goda biedrus. Lielākā un aktīvākā ir Ventspils nodaļa ar 60 biedriem, tad seko Rīgas un Kolkas nodaļa. Vismazāk biedru ir Mazirbes nodaļā, taču šogad astoņiem līdzšinējiem biedriem ir pievienojušies četri jauni.

 

Par Lībiešu kultūras centra biedru ir kļuvis valodnieks Uldis Balodis.
Foto no Ulda Baloža arhīva

 

“Līvõd kultūr sidām” kopsapulcē apstiprināja Valta Ernštreita vēlēšanos izstāties no biedrības un par biedru uzņēma Uldi Balodi, Lībiešu institūta pētnieku, kura interešu lokā līdztekus lībiešu valodai ir arī citas pasaules mazās valodas. Uldim Balodim ir doktora grāds valodniecībā, un viņa grāmata “Lutsi kiele lementar = Ludzas igauņu valodas ābece” atzīta par 2020. gada izcilāko grāmatu humanitāro zinātņu jomā Latvijas Universitātē. Par biedrības vadītāju atkārtoti ievēlēja Renāti Blumbergu.