Start page / Events / 2022

Latvijas Neatkarības atjaunošanas 32. gadadienā Ordeņu kapituls ir apbalvojis 79 personības, kuri ar savu darbu stiprinājuši demokrātisku, tiesisku un nacionālu Latviju. Apbalvoto vidū ir LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Māra Zirnīte. Vienlaikus viņa ir Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas “Dzīvesstāsts” valdes priekšsēde.

 

Dzīvesstāstu pētniece Māra Zirnīte.
Andras Ceriņas foto

 

Sveicot Māru, atgādinām lasītājiem, ka liela daļa viņas profesionālās darbības saistīta ar Ziemeļkurzemes lībiešu zvejniekciemu ļaužu likteņstāstiem. 1987. gadā Māra Zirnīte sāka veidot rakstīto atmiņu kopojumu “Cilvēkarhīvs” Latvijas Kultūras fondā. Kopojums kopš 1992. gada daļēji iekļauts Nacionālās mutvārdu vēstures audioierakstu krājumā. Deviņdesmito gadu sākumā Māra strādāja par direktora vietnieci Valsts īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskajā teritorijā “Lībiešu krasts” un iesaistījās mēnešraksta “Līvli” atjaunošanā, Lībiešu gadagrāmatas pilnveidošanā un daudzus gadus bija rosīga abu izdevumu autore. Māra ir arī viena no Lībiešu kultūras centra izveides iniciatoriem.

2011. gadā iznāca Māras grāmata “Lībieši Ziemeļkurzemes ainavā”, bet pēdējais izdevums ir veltījums viņas iemīļotajam Lūžciemam. 2021. gadā Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija “Dzīvesstāsts” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtu un Ventspils muzeju izdeva fotoalbumu “Lūžkilā”, kurā apkopotas Vairas Strautnieces fotogrāfijas, bet tekstus rakstījušas Vaira Strautniece un Māra Zirnīte.