Start page / Events / 2021

Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist” jubilejas sezonā (50. sezona) gatavo vairākas tematiskas programmas. Oktobrī, iedvesmojoties no Lielās stāstu nakts 2021 tematikas, “Līvlist” dalībnieki pārtapa par stāstniekiem, atsauca atmiņā un meklēja rakstos stāstus par ceļiem un neceļiem. Tā tapa programma, kurā tiek izdziedāts un izstāstīts Kurzemes lībiešu pieredzētais un izsapņotais.

Zojas Sīles foto, Baibas Kūlaines kolāža

Stāstus stāsta:

Vanā kalāmīez – atceras zvejnieku baušļus; zina, kas jādara, sanākot bodziņā (vada draudzes saiets); aktīvi piekopj Svečdienas rituālus (02.02. “jādzer als, tad tam ziemam drīzāk pienāk gals”);

Vanājemā – labi zina, kādēļ vīri jūrā ņem līdzi brandavīnu (jāielej jūrā, lai laba zveja), kā arī pamāca, ko drošāk saukt igauņu mēlē (kurat);

Ermoņik mängiji – ieklīdusi starp lībiešiem, ātri mācās meldiņus un spēlē tradicionālās lībiešu dziesmas;

Knaš neitst – noskatījusies, kā piebur zvejas laimi; cīnās par tiesībām būt kapteiņa brūtei (…mans mīļes kaptein’s i, es – kapteiņ’ brūt, mans mīļes jūre bļōn, es bļōn pa kūt’);

Kovālpǟ – pētnieces gaitās izbridusi jūrmalas smiltis, zina, ka tas ceļš, pa kuru daudz brauc, neapaug ar zāli; citē zinātniskus rakstus, aizrautīgi dzied lībiešu dziesmas;

Perīnai – ieprecēta lībiešos, tur ausis un acis vaļā; labprāt stāsta Rozālijas Rannes dzīvesstāstu; ar aizkustinājumu dzied par kādu ceļinieku (…ku mittõ kunāgid  äb jeta…);

Sugli Rīgõst – ļoti uzmanās, kad iet uz jūru, jo zina, ka ceļā satikta sieviete zvejniekam nes nelaimi; dziedot lībiešu dziesmas, atgriežas savā bērnības zemē (…kis kil minnõn lōlõd lōliz…);

Nūoŗ miermīez – runā mīklās, piemēram, “Vērsis peld jūrā, ragi ārā” (Vecmāmiņa domā, ka tas varētu būt vikings, bet zinoši ļaudis apgalvo, ka tas esot kuģis); ar smeķi dzied jūrnieku romances un balādes (…tul īņõ minnõn miernaigõ…); ieklausās vecā zvejnieka padomā, ka tad, kad sieva ņem rokā koku, vīram atliek tikai viens ceļš – uz krogu;

Opātiji – ne tikai zina, kā pieburt zvejas laimi, bet gan prot uzrakstīt tekstu tā, ka tajā ieskanas mūzika: “Ma um rīemli. Ma um rikāz. Min rikūz um jegā radā ja riek. Min rikūz um jegā kōrand ja tarā, ja jegā pūŗaz miers. Min rīem um kil Sūr mer, min rīem um kil Piški mer. Ma um rīemli.

 

Programmā izmantots materiāls no: “Jūrniecības rakstu krājums” (1891.), Oskar Loorits “Volkslieder der Liven” (1936.), Liivi vanasõnād (1980),  Zoja Sīle “Lībiešu valodas ābece” (2005.)