Start page / Events / 2020

Šodiena, 2020. gada 17. aprīlis, ir nozīmīga diena Latvijas vēsturē – pirmo reizi visiem Latvijas vispārizglītojošo skolu skolēniem tika piedāvāta iespēja iepazīt Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – valodu un kultūru.

Pirmo lībiešu valodas stundu veidoja Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pētnieki Gunta Kļava (PostDoc projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/527) un Valts Ernštreits, un tā bija skatāma Izglītības un zinātnes ministrijas veidotajā TV kanālā un portālā Tavaklase.lv. LU Lībiešu vadītājs Valts Ernštreits, vērtējot notikuma nozīmību, uzsver: “Tas, ka zināšanas par Latvijas pirmiedzīvotājiem – lībiešiem –, to mantojumu un lomu Latvijā ir padarītas pieejamas vispārizglītojošo skolu skolēniem, kaut vai šādā – ārpusklases – formātā, liecina par to, ka valsts institūcijās pamazām aug izpratne par to, cik svarīgi ir rūpēties par saviem pirmiedzīvotājiem un arī par to aizmirsto Latvijas mantojumu, kas caurvij ikvienu latviešu valodas, kultūras un identitātes jomu. Tomēr ejams vēl tāls ceļš, lai zināšanas par lībiešiem un lībiešu valodu tiktu pietiekamā apmērā iekļautas izglītības programmu saturā, kā arī lībiešu valodas un kultūras apguves iespējas tiktu nodrošinātas ikvienam lībietim un lībiešu valodas un kultūras interesentam visos izglītības līmeņos.”

Lībiešu valodas stundas vajadzēja sagatavot ļoti ātri – kā jau jebkuru jaunu aktivitāti, kas ienāk mūsu dzīvē ārkārtas situācijas apstākļos, turklāt Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājums nāca negaidīti, tāpēc bija svarīgi atrast veidu, kā atvēlēto laiku izmantot iespējami lietderīgi. Lībiešu institūta pētniece Gunta Kļava, kas īsteno pēcdoktorantūras pētniecības projektu, kurā ietverta arī lībiešu valodas apguves iespēju izpēte, stāsta: ”Ķeroties pie lībiešu valodas stundu satura veidošanas, uzreiz bija skaidrs, ka mazliet vairāk nekā divās stundās – jo kopā būs skatāmas septiņas 20 minūšu garas nodarbības – nevienu valodu apgūt nav iespējams. Tāpēc izvēlējāmies formātu, kurā vairāk centāmies iepazīstināt ar lībiešu valodas skanējumu, vārdiem, vienlaikus atspoguļot arī lībiešu kultūru un tās saikni ar valodu – tās lietas, kurām vajadzētu radīt interesi tālāk iepazīt savdabīgo un nozīmīgo Latvijas pirmiedzīvotāju mantojumu.“

Lībiešu valodas stundas turpmāk būs skatāmas katru piektdienu līdz 29. maijam. Paplašinātā veidolā tās iecerēts izvietot arī LU Lībiešu institūta Youtube kanālā un iespēju robežās tiks papildinātas ar jaunām. Tie, kas nepaguva iepazīties ar pirmo stundu, to var darīt šeit: https://www.tavaklase.lv/programma/libiesu-valoda-1-stunda/